Soololaul II (KUM6118.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6118.FK
vana ainekood
KUM6118
Õppeaine nimetus eesti k
Soololaul II
Õppeaine nimetus inglise k
Solo Singing II
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Vokaaltehniliste teadmiste ja oskuste kujundamine ning edasiarendamine.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tunnis toimub edasine töö hingamisharjutustega, hääleharjutustega ja lauludega. Hääle vokaaltehnilise baasi edasine arendamine ja kinnistamine. Jätkub töö hääle juhtimise põhimõtete rakendamisega (õige kehahoid, laulja hingamine, resonaatorite kasutus, artikulatsioon). Hääle diapasooni avardamine Laiendatakse teadmisi häält kahjustavatest mõjuritest ja pööratakse tähelepanu hääle otstarbekale kasutusele.Repertuaar vastavalt laienenud diapasoonile.Iseseisev töö: õpilane valmistab tundideks ette laulud ja vokaliisi vastavalt nooditekstile. Järgib täpset rütmi. Tõlgib laulu tekstid ja teeb arusaadavaks laulu sisu (vastavalt töös olevale repertuaarile: eesti, itaalia, saksa, prantsuse või vene keeles).Õpib laulud peast esitamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tunneb hääleaparaati ja selle toimimise põhimõtteid. Oskab keskregistris häält tekitada ja juhtida vastavalt vokaaldistsipliini esmastele nõuetele. Tunneb laulja hingamise põhimõtteid ja püüab neid rakendada läbivõetavas repertuaaris. Suudab laulude sisust aru saada ja ettekandel edastada. Suudab esitada õpitud laule ja vokaliise vastavalt vokaaltehnilistele ja stiilinõuetele nõuetele.
Õppejõud
Vaike Kiik-Salupere MA, Eda Zahharova MA
Lisainfo
Praktiliste oskuste omandamiseks on osavõtt tundidest kohustuslik. Esitatav repertuaar on nooditekstiliselt ja laulutekstiliselt omandatud peast ettekandeks. Õpilane järgib ja rakendab tunnis omandatud vokaaltehnilisi põhimõtteid.
space