Soololaul I (KUM6117.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6117.FK
vana ainekood
KUM6117
Õppeaine nimetus eesti k
Soololaul I
Õppeaine nimetus inglise k
Solo Singing I
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Vokaaltehniliste baasteadmiste ja oskuste kujundamine ning arendamine.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tunnis toimub töö hingamisharjutustega, hääleharjutustega ja lauludega.Hääleaparaadi ja hääle juhtimise põhimõtetega tutvumine (õige kehahoid, laulja hingamine, resonaatorite kasutus, artikulatsioon). Baasteadmised häält kahjustavatest mõjuritest. Vokaalsete algteadmiste rakendamine keskregistris. Iseseisev töö: õpilane valmistab tundideks ette laulud ja vokaliisi vastavalt nooditekstile. Järgib täpset rütmi. Tõlgib laulu tekstid ja teeb arusaadavaks laulu sisu (vastavalt töös olevale repertuaarile: eesti, itaalia, saksa, prantsuse või vene keeles).Õpib laulud peast esitamiseks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teab baasteadmisi hääleaparaadist ja selle kasutamisest.Oskab keskregistris häält tekitada ja juhtida vastavalt vokaaldistsipliini esmastele põhimõtetele.Suudab laulude sisust aru saada ja ettekandel edastada.Suudab esitada õpitud laule ja vokaliise vastavalt vokaaltehnilistele nõuetele.
Õppejõud
Vaike Kiik-Salupere MA, Eda Zahharova MA
Lisainfo
Praktiliste oskuste omandamiseks on osavõtt tundidest kohustuslik. Esitatav repertuaar on nooditekstiliselt ja laulutekstiliselt omandatud peast ettekandeks. Õpilane järgib ja rakendab tunnis omandatud vokaaltehnilisi põhimõtteid.
space