Muusika digitaaltehnoloogiad (KUM6109.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6109.FK
vana ainekood
KUM6109
Õppeaine nimetus eesti k
Muusika digitaaltehnoloogiad
Õppeaine nimetus inglise k
Working with Computers and Software
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada oskusteadmiste omandamist digitaalheli töötlemisel, muusikaliste õppematerjalide koostamisel. Tutvustada erialaste infootsingute võimalusi. Toetada digitaalse noodigraafika aluste omandamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaalheli praktiline helitöötlus arvutil. MIDIl baseeruvate noodigraafika- ja sekventserprogrammide praktiline kasutamine. Erinevates formaatides audio-CD valmistamise tehnoloogiatega tutvumine. Iseseisev töö noodigraafika- ja seksventsprogrammidealaste praktiliste ülesannete teostamises.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane teab ja tunneb erinevaid helifailide tüüpe ja nende iseärasusi, oskab algtasemel kasutada audiotöötlusprogrammi ja teab selle võimalusi, teab ja tunneb noodigraafika programme.
Õppejõud
õp Avo Ulvik
Lisainfo
Eksamile pääsemise eelduseks on iseseisvate ülesannete esitamine õppetöö käigus vastavalt etteantud graafikule
space