Sissejuhatus multimeediapõhisesse muusikaõpetusse (KUM6107.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6107.FK
vana ainekood
KUM6107
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus multimeediapõhisesse muusikaõpetusse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction into Music Education Based on Multimedia
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada arusaam muusikatehnoloogia vajalikkusest ja kasutamisvõimalustest muusikakasvatuses. Omada teadmisi digitaalsete muusikatehnoloogiate kasutamiseks, sh noodigraafika ja helitöötlusprogrammi baasoskused. Tunda laulu õpetamise põhipintsiipe.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Teema 1: Vokaalne tegevus ja laulu õpetamise metoodika (kuulmise järgi, käemärkidega, noodi järgi). Relatiivse noodilugemise süsteemi põhivõtted. Praktilised ülesanded. Iseseisev töö laulu õpetamise ettevalmistamiseks.Teemad 2 ja 3: Digitaalsete muusikatehnoloogia võimaluste kasutamine muusikaõpetuses. Iseseisev töö: erinevate vabavaraliste programmide leidmine ja kasutamisvõimaluste tutvustamine kooli muusikaõpetuses. Erinevate noodigraafika- (T2), helitöötlus ja sekventserprogrammide (T3) algtõdede tuvustus, sh Musescore ja Sibelius ning Audacity ja Reaper baasoskused.Iseseisev töö oma materjalidega, õppematerjalid, ülesanded, rühmatöö ja testid IVAs.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
I Oskus õpetada rühmale üks laul kuulmise, käemärkide või noodi abil.II Oskus kasutada elementaarseid noteerimisvõtteid Musescore ja/või Sibelius programmis ja viia omalooming või laulusaade vajalikku formaati.III Oskus koostada programmis Reaper ja Audacity abil 2–3 min normaliseeritud ja puhastatud helifail, mis koosneb erinevatest manipuleeritud saundidest (algsaund(id) omal valikul; sh kiiruse, tempo ja helikõrguse muutmine), vähemalt kolme efekti kasutamine, faili salvestamine vajalikku formaati.
Õppejõud
Tina Selke PhD, Gerhard Lock MA, Marit Mõistlik MA, Jevgeni Suits BA.
Lisainfo
Protsess- ja kujundav hindamine praktiliste tööde käigus (laulu õpetamine rühmale) ja IVAs esitatud materjalide põhjal (terminologia, vabavaraliste programmide lühikirjeldus, noodigraafika ja helitöötlusfailide esitlus). Mälupulga või muu USB liidesega salvestusmeediumi olemasolu (min maht 2 GB).Sooritada tuleb kursuse kõikide teemade kõik antud ülesanded. Iga teema puhul tohib puududa ilma formaalse põhjenduseta vaid ühes loengulises kohtumises (st 2 akadeemilist tundi).
space