Kitarr I (KUM6076.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6076.FK
vana ainekood
KUM6076
Õppeaine nimetus eesti k
Kitarr I
Õppeaine nimetus inglise k
Guitar I
Õppeaine maht EAP
2.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused üliõpilase kitarrimängu tehnika arenemiseks ja võimalused ansamblimängu oskuse arenemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ühe semestri jooksul antakse üliõpilasele võimalus arendada oma kitarrimängu oskusi algtasemel. Üliõpilane harjutab noodilugemist kitarril, kitarriansamblimängu, õppib saatma solisti ja kasutama mängu ajal õiget aplikatuuri.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane valdab algtasemel kitarri mängutehnilisi võtteid,oskab mängida noodist lihtsamaid lugusid ja ansamblipartiisid.Üliõpilane valdab lihtsamaid duure ja oskab saata soolisti.
Õppejõud
õp Aleksandr Statšenko
Aine on eelduseks
Lisainfo
Arvastusele pääsemise nõudeks on tundide korralik külastamine ja iseseisva töö nõuete täitmine.
space