Muusikaajalugu III (KUM6031.FK)
space
Õppeaine kood
KUM6031.FK
vana ainekood
KUM6031
Õppeaine nimetus eesti k
Muusikaajalugu III
Õppeaine nimetus inglise k
History of Music III
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda üliõpilasele ülevaade eesti muusikast ja muusikaelust 20. sajandi jooksul koos seostega üldise aja- ja kultuurilooga, õpetada mõtlema muusikast laiemas kultuuriloolises kontekstis

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Rahvuslikkus ja eesti muusikaloo kirjutamine. Jõujooned 19./20. sajandi vahetuse muusikaelus (eesti ja saksa muusikaseltside tegevus, asjaarmastajalikkus/professionaalsus) Eesti Vabariigi aegne muusikaelu Tallinnas, Tartus ja väikelinnades (peamised institutsioonid, tegevmuusikud) 1940. ja 1950. aastate muusikaelu ja totalitaarse režiimi mõju selle toimimisele Ülevaade 1960. ja 1970. aastatel tekkinud kollektiividest; uutest heliloomingu suundadest 1980. aastate muusikaelu, algavad kontaktid Läänemaailmaga. Eesti muusikaharidus läbi aegade Eesti kirikumuusika. Laulupeod; festivalid; muusika levimineEesti muusika kuulamisseminar (vähemalt 5 CD-d), saadaval TLU infosüsteemis IVA. Referaat vabalt valitud teemal
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane orienteerub 20. sajandi Eesti üldises kultuuriloos, - oskab otsida muusikat, salvestisi ja muud muusikat puudutavat materjali Eesti muusika lähemaks tundmaõppimiseks ning kasutamiseks oma igapäevases muusikapraktikas.
Õppejõud
Anu Kõlar, PhD
space