20.-21. sajandi kunst (KUA6063.FK)
space
Õppeaine kood
KUA6063.FK
vana ainekood
KUA6063
Õppeaine nimetus eesti k
20.-21. sajandi kunst
Õppeaine nimetus inglise k
20th-21st Century Art
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Orienteerumine lääne modernistliku ja modernismijärgse kunsti problemaatikas ja protsessis 19. saj. lõpust kursuse reaalajani.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lääne kunstiajaloo makrotasand: periodiseerimine (modernism, postmodernism); teaduse, tehnoloogia ja poliitika mõjud kunsti ja arhitektuuri esteetikatele; esteetika poliitika; filosoofiliste koolkondade mõjud kunsti ja kunstiteooriate vastandlikele väärtushinnangutele; institutsionaalne aspekt; suurnäitused ja näitusepoliitika; baasmõisted.
Konkreetsed juhtumid: koolkonnad ja kunstnikud. Optiline kunstiliin (foto, film, impressionistlik maal, opkunst, jälgimisühiskond). Kontseptuaalne kunstiliin (dada, pop, kontseptualism, postmodernism). Modernistlik kunst ja selle kriitika. Abstraktne versus figuratiivne maal ning selle poliitilised taustad. Sooteadlik, multikultuuriline, postkolonialistlik teooria ja kunstipraktika, kriitiline kunstiteooria ja -praktika, äri analüüsiv kunst, skandaalid, simulatsioonid, aktsioonid linnaruumis, ökokunst jm. Foto, video, uued meediad.
Iga üliõpilane teeb kursuse jooksul ettekande valitud kunstnikust.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub 20.-21. saj lääne kunstielu põhiprobleemides;
- saab aru kunstiteoste taustadest ja tähendustest;
- mõistab kunstiteooriate ja -praktikate seoseid;
- valdab terminoloogiat;
- on kursis kunstimaailma toimimise ja selle poliitikaga.
Õppejõud
Dots Heie Treier
space