Eesti 20. sajandi kunst (KUA6003.FK)
space
Õppeaine kood
KUA6003.FK
vana ainekood
KUA6003
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti 20. sajandi kunst
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian 20th Century Art
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Sissevaade Eesti 20. sajandi kunsti probleemidesse rahvusvaheliste kunstisuundumuste ning poliitiliste muutuste kontekstis. Olulisemad kunstnikud, rühmitused, koolkonnad.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Professionaalse eesti kunsti ja kunstihariduse teke. Rahvusvahelise kunstielu “tõlkimine” siinsesse kultuurikonteksti. Modernistliku kunsti järkjärguline kehtestamine ning kultuuriline iseseisvumine. Rahvuslikkuse ja kosmopoliitsuse dilemma. Kohalikkuse ja rahvusvahelisuse dilemma. Rahvusliku visuaalse identiteedi otsingud. Katkestuste kultuur.Noor-Eesti põlvkond kunstis. Kõrgem kunstikool Pallas 1920ndatel ja 1930ndatel: optiline ja narratiivne maalikunst. Eesti Kunstnike Rühm ja funktsionalistlik arhitektuur. Stiili valik ja selle poliitika. Kunst Eestis nõukogude perioodil, eri etapid. Nõukogude riigi ametlik kontrollipoliitika ja kunsti avangard. 1960ndate vabanemine kunstis: ANK ’64, SOUP ’69, Visarid. Kunst alates 1990. aastatest kuni kursuse reaalajani. Uued meediad, probleemid, püstitused. Institutsionaalsed muutused. Eesti kunstnikud rahvusvahelises kunstielus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Aine läbinud üliõpilane:
Teab eesti 20. saj kunsti periodiseeringut, probleeme, suundumusi;
Mõistab kunsti seost laiema ühiskondliku ja poliitilise kontekstiga;
Oskab näha eesti kunsti rahvusvahelises kontekstis, üldisemaid seaduspärasusi ning kunsti muutumise põhjusi (järjepidevused ja katkestused);
Teab Eesti olulisemaid kunstnikke ja rühmitusi ning nende loomingut.
Õppejõud
dots Heie Treier
space