Kombineeritud uuringudisainid (IFI8007.DT)
space
Õppeaine kood
IFI8007.DT
vana ainekood
IFI8007
Õppeaine nimetus eesti k
Kombineeritud uuringudisainid
Õppeaine nimetus inglise k
Mixed Methods Research Design
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua võimalused teadmiste omandamiseks erinevate kombineeritud uuringudisainide kohta ning aidata kaasa kvalitatiivseid ja kvantitatiivseid uurimismeetodeid eri viisil integreerivate uurimisviiside (mixed methods research) rakendamise ja nende kasutamise efektiivsuse hindamise oskuste kujunemisele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse alguses pakutakse välja raamistik aitamaks mõista mistahes empiirilise uuringu metodoloogilist ülesehitust (hõlmab nii kvantitatiivsed, kvalitatiivsed kui kombineeritud uuringudisainid). Seejärel keskendutakse kombineeritud uuringudisainide ülesehitusega seotud praktilisematele küsimustele s.h kombineeritud uuringudisainide tüübid, erinevate väljavõtumeetodite, andmekogumise viiside ja andmeanalüüsi tehnikate kasutamine kombineeritud metodoloogilise lähenemisega uuringutes. Tehakse ülevaade ka kombineeritu uuringudisainide arengut mõjutavatest filosoofilistest koolkondadest ning vastavast diskursusest.
Kursus koosneb loengutest, seminaridest ja kodutöödest. Seminarides aktiivseks osalemiseks peavad osalejad lugema metodoloogilisi küsimusi käsitlevaid materjale, kriitiliselt analüüsima artikleid, kus kajastatakse kombineeritud uuringudisainiga uurimuste tulemusi ning tegema praktilisi harjutusi, mis puudutavad uurimisinstrumentide koostamist vms.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on kursis ning mõistab diskursust, mis käsitleb kombineeritud uuringudisainide (mixed methods research) kasutust;
- tunneb ja oskab võrdlevalt eristada erinevaid põhjusi ning eesmärke kombineeritud uuringudisainide kasutamiseks;
- oskab püstitada eesmärke ja uurimisküsimusi, mis eeldavad kombineeritud uuringudisainide kasutamist;
- oskab koostada kombineeritud disainiga uuringu metodoloogilise plaani, mis on kooskõlas püstitatud eesmärkide ja uurimisküsimustega;
- tunneb uuringutele (s.h kombineeritud disainiga uuringutele) esitatavaid põhilisi kvaliteedikriteeriume ning oskab nendest lähtuvalt hinnata uuringu kvaliteeti;
- mõistab ja oskab vältida tüüpilisi probleeme kombineeritud disainiga uuringute raportites (akadeemilised artiklid, väitekirjad jms).
Õppejõud
prof Katrin Niglas
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Sotsioloogia (RASLD/23.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/23.HR)
Sotsiaaltöö (STSTD/23.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/23.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/22.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/22.HR)
Sotsiaaltöö (STSTD/22.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/22.LT)
Sotsioloogia (RASLD/22.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/21.YK)
Sotsioloogia (RASLD/21.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/21.HR)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/21.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/21.DT)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/20.LT)
Sotsioloogia (RASLD/20.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/20.DT)
Sotsiaaltöö (STSTD/20.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/20.HR)
Kasvatusteadused (KAKTD/19.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/19.DT)
Sotsioloogia (RASLD/19.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/19.LT)
Sotsiaaltöö (STSTD/19.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/18.HR)
Sotsioloogia (RASLD/18.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/18.LT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/18.DT)
Sotsiaaltöö (STSTD/18.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/17.DT)
Sotsioloogia (RASLD/17.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/17.LT)
Sotsiaaltöö (STSTD/17.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/17.HR)
Sotsiaaltöö (STSTD/16.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/16.DT)
Sotsioloogia (RASLD/16.YK)
Tervisekäitumine ja heaolu (TSTD/16.LT)
Kasvatusteadused (KAKTD/16.HR)
Sotsiaaltöö (STSTD/15.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/15.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/15.DT)
Lingvistika (EKLND/15.HT)
Sotsioloogia (RASLD/15.YK)
Lingvistika (EKLND/14.HT)
Kasvatusteadused (KAKTD/14.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/14.DT)
Sotsiaaltöö (STSTD/14.YK)
Sotsioloogia (RASLD/14.YK)
Sotsioloogia (RASLD/13.YK)
Sotsiaaltöö (STSTD/13.YK)
Kasvatusteadused (KAKTD/13.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/13.DT)
Lingvistika (EKLND/13.HT)
Lingvistika (EKLND/12.HT)
Sotsiaaltöö (STSTD/12.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/12.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/12.HR)
Sotsioloogia (RASLD/12.YK)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/11.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/11.HR)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/10.DT)
Kasvatusteadused (KAKTD/10.HR)
space