Magistritöö seminar (IFI7318.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7318.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Magistritöö seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Master´s Thesis Seminar
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
James Sunney Quaicoe (õpetamise keel: inglise keel)
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Aidata igal üliõpilasel valida ja täpsustada oma magistritööga seonduvaid huve, teemat, meetode ja lähenemisviisi.
Koostada esialgne magistritöö struktuur ja plaan.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Seminari käigus toetatakse üliõpilast õpingute alustamisel õppekava raames individuaalse suunitluse planeerimisel ning magistritöö plaani koostamisel. Töö toimub nii individuaalse juhendamise kui ka grupitöö kaudu.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud arusaamise magistritöö eesmärgist ja vajalikkusest;
- on omandanud arusaamise magistritöö läbiviimise protsessist;
- on omandanud arusaamise oma magistritöö oodatavatest tulemustest.
Õppejõud
David Jose Ribeiro Lamas
space