Interaktsioonidisaini meetodid (IFI7313.DT)
Õppeaine kood
IFI7313.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Interaktsioonidisaini meetodid
Õppeaine nimetus inglise k
Interaction Design Methods
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Saada alusteadmised kasutajaliidese ja interaktsiooni disaini põhimõtete ning meetodite kohta. Saada ülevaade interaktsioonidisaini protsessist ja arendada rühmatöö oskusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sissejuhatus interaktsioonidisaini. Konkurentsianalüüs. Persoonad. Stsenaariumidepõhine disain. Erinevate osapoolte kaasamine kasutajaid kaasavasse disainiprotsessi. Mõistekaartide koostamine. Kasutajalood. Informatsiooni arhitektuur. Madala detailsusega prototüüpide koostamine: paberprototüübid ja traatmudelid. Paberprototüüpide testimine. Kasutajaliidese disaini mustrid. Kasutajaliidese prototüüpimine: vahendid ja tehnikad. Kasutajaliidese prototüüpide valmistamine.
Iseseisev töö
Iseseisev töö on korraldatud rühmatööna tehtava disainiprojektina ja individuaalsete ülesannetena. Rühmatöö tulemused postitatakse ajaveebi.
Õppeaine õpiväljundid
Mõistab tarkvara kasutajaliidese disainiprotsessi;
Valib sobivad meetodid erinevate osapoolte kaasamiseks disainiprotsessi;
Koostab persoonasid, stsenaariume ja kasutajalugusid;
Valmistab ja testib paberprototüüpe;
Valmistab detailseid kasutajaliidese prototüüpe võttes arvesse kasutatavuse põhimõtteid ja disainimustreid.
Hindamismeetodid
Eksamihinne põhineb grupiprojekti tulemustel ja individuaalsetel ülesannetel.
Tudengid peavad osalema vähemalt 70% loengutest eksami sooritamiseks.
Kõik ülesanded peavad olema täidetud vähemalt 3 päeva enne eksamit.
Järeleksamit sooritavad tudengid peavad täiendama grupiprojekti ja/või lõpetama puuduvad ülesanded.
Õppejõud
Hans Põldoja
Kohustuslik kirjandus
Põldoja, H. (2017). Interaction Design Methods. Retrieved from https://ifi7313.wordpress.com
Asenduskirjandus
Löwgren, J., & Stolterman, E. (2007). Thoughtful Interaction Design: A Design Perspective on Information Technology. Cambridge, MA: The MIT Press.

Preece, J., Rogers, Y., & Sharp, H. (2015). Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction (4th ed.). Chichester, UK: John Wiley & Sons.

Cooper, A., Reimann, R., Cronin, D, & Noessel, C. (2014). About Face: The Essentials of Interaction Design (4th ed.). Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, Inc.

Carroll, J. M. (2000). Making Use: Scenario-Based Design of Human-Computer Interactions. Cambridge, MA: The MIT Press.

Cohn, M. (2004). User Stories Applied: For Agile Software Development. Boston, MA: Addison-Wesley.

Snyder, C. (2003). Paper Prototyping: The Fast and Easy Way to Design and Refine User Interfaces. San Francisco, CA: Morgan Kaufmann.

Brown, D. M. (2010). Communicating Design: Developing Web Site Documentation for Design and Planning. Berkeley, CA: New Riders.