Digitaalne õppevara (IFI7207.DT)
Õppeaine kood
IFI7207.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalne õppevara
Õppeaine nimetus inglise k
Digital Learning Resources
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
19
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada digitaalse õppevara otsimiseks, koostamiseks, kasutamiseks ja hindamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamist. Toetada akadeemilise kirjutamise oskuse arengut.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaalse õppevaraga seotud põhimõisted. Õpiobjektide repositooriumid. Õpiobjektide kirjeldamine metaandmetega. IEEE LOM ja selle rakendusprofiilid. Vahendid õpiobjektide ja sisupakettide loomiseks. SCORM, IMS Common Cartridge. Arvutipõhine testimine. IMS QTI. Vahendid küsimuste ja testide koostamiseks. Veeb 2.0 vahendid õppematerjalide koostamiseks. Hariduslikud äpid nutiseadmetele. Õppematerjalide koostamine nutiseadmetele. Õppematerjalid ja autoriõigus, avatud sisulitsentsid, avatud õppematerjalid. Digitaalsete õppematerjalide koostamise protsess. Õppematerjalide kvaliteet.
Iseseisev töö
Iseseisev töö koosneb järgmistest osadest:
• ajaveebipostituste kirjutamine ja kommentaariaruteludes osalemine;
• praktiline või teoreetiline lõputöö vastavalt üliõpilase eelistustele. Praktiliseks lõputööks on õppematerjali koostamine rühmatööna või individuaalselt. Teoreetiliseks lõputööks on kirjanduse analüüsi koostamine õppejõuga kokkulepitud teemal;
• täiendavad ülesanded, millega üliõpilane võib osa eelnevaid tegevusi asendada (uue tehnoloogia või vahendi tutvustamine kontakttunnis, kursuse teemadega seotud Vikipeedia artikli kirjutamine, iseseisev lugemine ja leitud allikate jagamine kursusekaaslastega).
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine läbimisel üliõpilane oskab:
- kirjeldada õpiobjektide lähenemise eeliseid ja puuduseid;
- otsida repositooriumidest ja äpipoodidest digitaalset õppevara;
- valida digitaalsete õppematerjalide koostamiseks sobiv vahend;
- koostada lihtsamaid sisupakette, veeb 2.0 vahenditel põhinevaid õppematerjale ja nutiseadmetele mõeldud õppematerjale ning kirjeldada neid metaandmetega;
- järgida digitaalse õppevara koostamisel ja kasutamisel autoriõiguse põhimõtteid;
- hinnata hindamismudeli põhjal digitaalse õppevara kvaliteeti;
- koostada põhjalikuma õppematerjali ühe autorvahendi abil;
- analüüsida ühe digitaalsete õppevaraga seotud teema aktuaalseid probleeme, uurimusi ja tulevikusuundi.
Hindamismeetodid
Kursuse hindamine põhineb õpimärkidel (Open Badges). Igale teenitud õpimärgile vastab kindel punktide arv. Sõltuvalt sooritusest on võimalik teenida tavaline õpimärk, kuldõpimärk või poolik õpimärk. Kuldõpimärk omistatakse ülesande sooritamise eest silmapaistval tasemel. Poolik õpimärk omistatakse hilinemisega esitatud või puudustega sooritatud ülesande puhul. Õpimärkide eest kogutud punktid teisendatakse hindeks 100-punkti skaalal.
Õpimärgid on võimalik teenida järgmiste tegevuste eest:
- Ajaveebipostitused
- Õppematerjali koostamine ja hindamine
- Kirjanduse analüüsi koostamine ja hindamine
- Täiendavad tegevused
Õppejõud
Mart Laanpere
Kohustuslik kirjandus
Põldoja, H. (2017). Digitaalne õppevara. Loetud aadressil http://digioppevara.wordpress.com
Lisainfo
Hindamisele pääsemise tingimused: kõik tööd peavad olema esitatud hiljemalt 3 päeva enne eksamit.
Kursuse sooritamiseks vajalik töö maht on 104 (4×26) tundi. Sellest kontakttundidena toimub 19 tundi seminaride vormis.
Asenduskirjandus
Villems, A., Aluoja, L., Pilt, L., Naulainen, M.-M., Kusmin, M., Rogalevitš, V., & Tokko, U. (2015). Digitaalse õppematerjali loomise soovitused. Loetud aadressil http://oppevara.hitsa.ee/kvaliteet/

Gurell, S. (2008). Open Educational Resources Handbook for Educators Version 1.0. Loetud aadressil http://www.lulu.com/shop/seth-gurell/open-educational-resources-for-educators-version-10-color-edition/ebook/product-17426285.html