Digitaalne õppevara (IFI7207.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7207.DT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Digitaalne õppevara
Õppeaine nimetus inglise k
Digital Learning Resources
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada üliõpilastes süsteemne arusaam digiõppevara valdkonna põhiprobleemidest ja arengutest ning digitaalse õppevara otsimiseks, koostamiseks, kasutamiseks ja hindamiseks vajalikud süvendatud teadmised ja oskused.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Digitaalse õppevaraga seotud põhimõisted. Digitaalse õppevara ajalugu, õpiobjektid ja repositooriumid. Õpiobjektide metaandmed, EstCORE. Digitaalse õppevara aktuaalsed teemad ja tulevikutrendid. Digitaalse õppevara elukaar. Digitaalsete õppematerjalide kvaliteedi tagamine ja hindamismudelid. Õppevideote salvestamine ja videoülekannete lahendused. Digitaalse õppevara autorvahendid, H5P. Interaktiivsed sisutüübid, hargnemised ja õpianalüütika. Õpitehnoloogia standardiseerimine: metaandmed, IMS QTI, xAPI, IMS LTI. Vahendid küsimuste ja testide koostamiseks. Digitaalse õppevara autoriõigused, avatud sisulitsentsid, avatud õppematerjalid. Muud digiõppevara formaadid: digiõpikud ja äpid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- kirjeldab õpiobjektide lähenemise eeliseid ja puuduseid;
- otsib repositooriumidest digitaalset õppevara;
- valib digitaalsete õppematerjalide koostamiseks sobiva autorvahendi;
- koostab lihtsama interaktiivse õppematerjali, õppevideo ja testi ning kirjeldab neid metaandmetega;
- järgib digitaalse õppevara koostamisel ja kasutamisel autoriõiguse põhimõtteid;
- hindab hindamismudeli põhjal digitaalse õppevara kvaliteeti;
- analüüsib digitaalse õppevaraga seotud aktuaalseid probleeme, uurimusi ja tulevikusuundi.
Õppejõud
Mart Laanpere
space