Serveripoolsed interaktiivsed tehnoloogiad (IFI7039.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7039.DT
vana ainekood
IFI7039
Õppeaine nimetus eesti k
Serveripoolsed interaktiivsed tehnoloogiad
Õppeaine nimetus inglise k
Server Side Interactive Technologies
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade veebiserveripoolse programmeerimise võimalustest ja ohtudest, õpetada koostama lihtsamaid serveripoolset programmeerimist nõudvaid veebirakendusi, kasutama kliendi- ja serveripoolse programmeerimise ühendamise võimalusi interaktiivsete veebirakenduste loomisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Serveripoolse programmeerimise juures kasutatavad levinumad tehnoloogiad, võtted ja kaasaegsed praktikad. Tehnoloogiate tööpõhimõte, kasutusvaldkonnad, erinevused. PHP skriptimiskeele pakutavad võimalused veebirakenduste koostamisel. Andmehaldus, autentimine. AJAX-i tehnoloogia tehniline tagapõhi. Veebiraamistike võimalused. Võimalused suhtlemiseks pilveteenustega. Iseseisvaks tööks on õppematerjalidega tutvumine, tunnis alustatud näidete kodus lõpetamine, nende viimistlemine, samuti kodutööde koostamine tunnis läbi võetud teemade põhjal, tutvustatud tehnoloogiate kohta näiterakenduste koostamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab veebirakenduse kavandamisel arvestada selle tehniliste võimaluste ja piirangutega, samuti teostatavate tööde keerukusega;
- suudab omal jõul koostada vähemasti lihtsamaid veebirakendusi ning aru saada juba valminud süsteemide ehitusest ja muutmisvõimalustest.
Õppejõud
lekt Jaagup Kippar
Lisainfo
Arvestuse kirja saamiseks peab esitama ja kaitsma kõik kodutööd, sooritama kontrolltöö ning osalema seminaril.

Täpsem kirjeldus kursuse lehel
http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/kursused/16/server/juht.html
space