Serveripoolsed interaktiivsed tehnoloogiad (IFI7039.DT)
Õppeaine kood
IFI7039.DT
vana ainekood
IFI7039
Õppeaine nimetus eesti k
Serveripoolsed interaktiivsed tehnoloogiad
Õppeaine nimetus inglise k
Server Side Interactive Technologies
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
24
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade veebiserveripoolse programmeerimise võimalustest ja ohtudest, õpetada koostama lihtsamaid serveripoolset programmeerimist nõudvaid veebirakendusi, kasutama kliendi- ja serveripoolse programmeerimise ühendamise võimalusi interaktiivsete veebirakenduste loomisel.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Serveripoolse programmeerimise juures kasutatavad levinumad tehnoloogiad, võtted ja kaasaegsed praktikad. Tehnoloogiate tööpõhimõte, kasutusvaldkonnad, erinevused. PHP skriptimiskeele pakutavad võimalused veebirakenduste koostamisel. Andmehaldus, autentimine. AJAX-i tehnoloogia tehniline tagapõhi. Veebiraamistike võimalused. Võimalused suhtlemiseks pilveteenustega. Iseseisvaks tööks on õppematerjalidega tutvumine, tunnis alustatud näidete kodus lõpetamine, nende viimistlemine, samuti kodutööde koostamine tunnis läbi võetud teemade põhjal, tutvustatud tehnoloogiate kohta näiterakenduste koostamine.
Iseseisev töö
Iseseisvaks tööks on õppematerjalidega tutvumine, tunnis alustatud näidete kodus lõpetamine, nende viimistlemine, samuti kodutööde koostamine tunnis läbi võetud teemade põhjal, tutvustatud tehnoloogiate kohta näiterakenduste koostamine.

Tunnis läbitud teemadel tuleb kodutööna valmistada näitrakendus. Täpsemad seletused tunnijaotuskavas ning täiendused ilmuvad semestri käigus kursuse lehele
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse läbinud üliõpilane:
■ oskab veebirakenduse kavandamisel arvestada selle tehniliste võimaluste ja piirangutega, samuti teostatavate tööde keerukusega;
■ suudab omal jõul koostada vähemasti lihtsamaid veebirakendusi ning aru saada juba valminud süsteemide ehitusest ja muutmisvõimalustest.
Hindamismeetodid
Arvestus:
Arvestuse saamiseks aines tuleb koostada ja õppejõule ette näidata ning seletada tundides kavas olnud tehnilised lahendused, osaleda seminaril ning sooritada arvestustöö.
Teadmised- arvestatud: Tunneb serveripoolsete tehnoloogiate ülesehitust, võimalusi ja ohte.

Oskused- Arvestatud: suudab koostada serveri pool programmeeritavaid interaktiivseid veebilehestikke.
Õppejõud
lekt Jaagup Kippar
Kohustuslik kirjandus
Serveripoolsed veebirakendused, J. Kippar. http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/oma/too/13/serverirakendused/kogu/serverirakendused.odt
Lisainfo
Arvestuse kirja saamiseks peab esitama ja kaitsma kõik kodutööd, sooritama kontrolltöö ning osalema seminaril.

Täpsem kirjeldus kursuse lehel
http://minitorn.tlu.ee/~jaagup/kool/java/kursused/16/server/juht.html
Asenduskirjandus
Asenduskirjanduse alusel läbimine võimalik eraldi kokkuleppel õppejõuga.