Windows-tööjaamade haldamine (IFI7025.DT)
Õppeaine kood
IFI7025.DT
vana ainekood
IFI7025
Õppeaine nimetus eesti k
Windows-tööjaamade haldamine
Õppeaine nimetus inglise k
Maintenance of Windows Workstations
Õppeaine maht EAP
4.0
Orienteeruv kontakttundide maht
16
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
arvestus
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Aine eesmärgiks on anda ülevaade Windows'i tööjaamade haldamise põhimõtetest ning tutvustada MS Windowsi administraatori töövahendeid.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Administraatori roll ja koostöö juhtkonnaga;
Installeerimine - partitsioonid, failisüsteemi tüübid, NTFS failisüsteemi õigused;
Massinstallatsioon, selle ettevalmistamine.
Olemasoleva riist- ja tarkvara dokumenteerimine;
Süsteemi seadistused – turvaseaded, group policy, süsteemi register;
Kasutajakontode haldamine;
Andmete varundamine ja taastamine – Varundusplaan, Norton Ghost tarkvara, MS Backup.
Käsurida ja skriptid
Iseseisev töö
Nimekiri iseseisvatest töödest:
Etteantud nõuete põhjal NTFS failisüsteemis juurdepääsuõiguste määramine – üliõpilasele esitatakse reaalelulisel näitel põhinevad nõuded ligipääsuõiguste määramiseks NTFS failisüsteemis. Üliõpilane esitab endapoolse lahenduse koos selgitustega.
Etteantud ülesande lahendamiseks käsureaskripti kirjutamine – üliõpilane peab koostama korrektselt töötava skripti talle esitatud ülesande lahendamiseks.

Kõikide iseseisvate tööde lahendamist seletatakse praktikumides. Lisaks on võimalik konsulteerida õppejõuga e-maili teel või vastuvõtuajal.
Kõik iseseisvad tööd tuleb esitada enne arvestust. Tööd esitatakse e-maili teel või toimetatakse õppejõu kätte sobival andmekandjal.
Õppeaine õpiväljundid
Ainekursuse läbinu oskab installeerida ja vastavalt eelnevalt määratud vajadustele seadistada MS Windows'i perekonna operatsioonisüsteeme. Samuti oskab ta nimetada, leida ja kasutada administraatori töövahendeid ning loetleda ja praktikas realiseerida riist- ja tarkvara dokumenteerimise ning andmete varundamise põhimõtteid.
Hindamismeetodid
Kirjalik arvestus, valikvastustega testi kujul. Kirjalikule arvestusele pääsemise eelduseks on kõigi iseseisvate tööde esitamine ja aktsepteerimine.
Kirjalik arvestus annab 100% tulemusest.

Arvestusele pääsemiseks peavad olema esitatud ja aktsepteeritud kõik iseseisvad ülesanded.

Õppejõud
lekt Tanel Toova
Kohustuslik kirjandus
Ainekonspekt
Asenduskirjandus
Ainet pole võimalik läbida asenduskirjanduse alusel.