Projektijuhtimine tarkvaraarenduses (IFI7003.DT)
space
Õppeaine kood
IFI7003.DT
vana ainekood
IFI7003
Õppeaine nimetus eesti k
Projektijuhtimine tarkvaraarenduses
Õppeaine nimetus inglise k
Project Management in Software Engineering
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Võimaldada projektide kavandamiseks ja täitmiseks vajalike põhiteadmiste ja üldoskuste, aga samuti tarkvaraprojektide kavandamiseks ja täitmiseks vajalike spetsiifiliste teadmiste omandamist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Projektijuhtimise põhimõisted ja mudelid (PMBOK, PMMM ning OPM3). Projekti faasid: algatamine, planeerimine, juhtimine ja lõpetamine. Projektijuhtimistarkvara kasutamine (MS Project näitel). Tarkvaraprojektide spetsiifilised omadused ja edukuse kriitilised faktorid. Tarkvaraprotsessi elemendid. Projektijuhtimise lisaküsimused (projektijuhtide sertifitseerimine, standardid, tasuvus jmt). Tarkvaraarenduse mudelite ja metoodikate arengudünaamika (koskmudel, mitmeetapiline mudel, RUP, XP jne). Tarkvaraprojekti faasid. Tarkvaraprotsessi kvaliteeditasemed (sh CMM ja CMMI), kulumudelid (COCOMO näitel) jmt.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- teab projektijuhtimise põhimudeleid ja tarkvaraprojektide spetsiifikat;
- oskab koostada projektiplaani, projektianalüüsi ja projektijuhtimisalase mingist teema analüütilist käsitlust;
- suudab esitleda ja analüüsida projektiplaane.
Õppejõud
prof Peeter Normak
Õppekavaversioonid, millesse aine kuulub
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/15.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/14.DT)
Digitaalsed õpimängud (DTLGM/15.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/15.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/13.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/15.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/15.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/12.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/14.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/14.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/14.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/14.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/13.DT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/13.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/11.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/13.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/13.DT)
Infoühiskonna tehnoloogiad (IFITD/10.DT)
Suuline tõlge (GRTSM/12.HT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/12.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/12.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/12.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/12.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/11.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/11.DT)
Suuline tõlge (GRTSM/11.HT)
Haridustehnoloogia (IFHTM/11.DT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/11.DT)
Reklaam ja imagoloogia (KORMM/11.FK)
Haridustehnoloogia (IFHTM/10.DT)
Kirjalik tõlge (GRTKM/10.HT)
Inimese ja arvuti interaktsioon (IFIMM/10.DT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/10.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/10.DT)
Suuline tõlge (GRTSM/10.HT)
Informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid) (IFIFM/10.DT)
Maastike ökoloogia (MLGM/09.LT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/09.LT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/09.DT)
Füüsika (MLFM/09.LT)
Bioloogia (merebioloog- keskkonnaspetsialist) (MLBM/09.LT)
Informaatikaõpetaja (IFIOM/09.DT)
Informaatika (multimeedium ja õpisüsteemid) (IFIFM/08.DT)
Infotehnoloogia juhtimine (IFITM/08.DT)
Keskkonnakorraldus (MLKSM/05.LT)
space