Sissejuhatus infosüsteemidesse (IFI6068.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6068.DT
vana ainekood
IFI6068
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus infosüsteemidesse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Information Systems
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Merle Laurits (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada alusmõistestik infokäitluse (info töötluse ja kasutamise mitmesuguste vormide) mõistmiseks ja käsitlemiseks organisatsioonilises kontekstis; 2) omandada praktilised meetodid infokäitluse probleemide (infovajaduste) lahendamiseks, sh. infosüsteemide (IT lahenduste) rajamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Infokäitlus: eesmärgid, probleemid,võimalused. Infokäitlusvajadused, nende väljaselgitamine. Infokäitlustsükkel. Süsteemsed lahendused. Infosüsteemide paradigmasid ja tüüpe. Süsteemi organisatsiooniline kontekst. Organisatsiooni infotehnoloogiline maastik. Äri- ja töösüsteemid, nende toetus ja realiseerimine IT abil. Info kvaliteet. Süsteemi arhitektuur. Infosüsteemi arendus. Arendusmeetodi mõiste. Valik süsteemiarendus- ja modelleerimismeetodeid: BPMN, BSP, IDEF0 jt. Nõuete juhtimine. Praktilised süsteemianalüüsi ja projekteerimise oskused. Infokäitluskultuur. Infokäitluse hea tava.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- hindab infosüsteemi poolt pakutava info kvaliteeti;
- selgitab välja kasutajate infovajadusi;
- modelleerib äri-, menetlus- ja kasutusprotsesse, tehes seda mitmesuguste modelleerimismeetodite (IDEF0, ujumisradade meetod, BPMN, infoloogilised maatriksid) abil;
- koostab infosüsteemi arendusettepaneku ja teostab kavandatava süsteemi tasuvusanalüüsi;
- projekteerib infosüsteemi arhitektuuri;
- koostab nõuete dokumendi;
- teostab kontseptuaalse andmeanalüüsi;
- koostab infosüsteemi arenduse projektiplaani.
Õppejõud
Merle Laurits
space