Agiilne tarkvaraarendus (IFI6054.DT)
space
Õppeaine kood
IFI6054.DT
vana ainekood
IFI6054
Õppeaine nimetus eesti k
Agiilne tarkvaraarendus
Õppeaine nimetus inglise k
Agile Software Development
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Liis Hundt (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Ülevaate andmine kaasaegsetest tarkvaraarendusmetoodikatest, tarkvaraarenduse trendidest, samuti protsessis kasutatavatest vahenditest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tarkvara arendamise metoodikad: monumentaal- ja agiilsed metoodikad, nende
kontseptuaalsed erinevused. Agiilse tarkvaraarenduse eeldused. Meeskond agiilses tarkvaraarenduses. Inkrementaalsus ja iteratiivsus. Agiilsete metoodikate arengulugu ja erinevad kehastused. eXtreme Programming (XP) ja teiste enamlevinud agiilsete metoodikate rõhuasetused. Agiilse tarkvaraarenduse põhipraktikad. Töökorraldus ja -protsess agiilses tarkvaraarendusmeeskonnas.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi tänapäevastest agiilsetest tarkvaraarenduse metoodikatest, teab ning kirjeldab agiilse tarkvaraarenduse aluspõhimõtteid ning oskab selgitada erinevusi monumentaal- ja agiilsete metoodikate vahel;
- saab aru agiilse tarkvaraarenduse praktikatest, nende rakendamise eesmärkidest, oskab loetleda põhipraktikaid, selgitada nende olemust, mõju ning praktikate vahelisi seoseid, põhjendada nende vajalikkust.
- suudab liituda agiilset arendusmetoodikat kasutava meeskonna töösse, tunneb arenduse võtmetegevusi, mõistab nende sisu ning tunneb tarkvaraarenduse protsessis kasutatavat terminoloogiat;
- teab, milliseid vahendeid ning millistel eesmärkidel tarkvaraarendusmeeskond kasutab;
- mõistab kodeerimisstandardi kasutamise vajalikkust ning kasutab seda;
- suudab iseseisvalt kasutada versioonihaldussüsteeme.


Õppejõud
Liis Hundt
space