Sissejuhatus romaani rahvaste keeltesse ja kultuurilukku (GRR6005.HT)
space
Õppeaine kood
GRR6005.HT
vana ainekood
GRR6005
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus romaani rahvaste keeltesse ja kultuurilukku
Õppeaine nimetus inglise k
Languages and Culture of Romance Countries
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua ülevaade romaani keelte tekkimise protsessist, nende struktuuraalsetest ja ajaloolistest sarnasustest ja erinevustest romaani kultuuriruumi väljakujunemise taustal.


Õppeaine sisu lühikirjeldus
1. Ladina keele ajaloo ülevaade: keele periodiseering:
a) primitiivne ladina keel
b) arhailine ajajärk
c) klassikaline periood
d) klassikalise ladina keele järgne periood
e) hilisladina keel
f) romaani keelte tekke periood
g) Karolingi renessanss
h) Keskaja ladina keel ja sellele järgnev ajastu
2. Vulgaarladina keele iseloomustus:
a) foneetika
b) morfoloogia
c) süntaks
d) leksika
3. Vulgaarladina keele otsesed ja kaudsed allikad
4. Ladina keele levik: romaniseerumine; Romania
5. Ladina keele eristumine Romania piires
6. Suur Rahvasteränne:
a) germaani rahvad
b) muud rahvad
7. Eri romaani keelte väljakujunemine ja üldiseloomustus:
a) prantsuse keel
b) provanssaali/oksitaani keel
c) itaalia keel
d) sardi keel
e) reeto-romaani/friuuli keel
f) hispaania keel
g) katalaani keel
h) portugali keel
i) rumeenia keel
j) dalmaatsia keel
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi romaani rahvaste keelte ja kultuuride ühistest aspektidest ja erinevustest.
- suudab analüüsida romaani keelte vanemaid kirjalikke dokumente.
Õppejõud
Ü.Siirak
space