Erialane praktika (EKT6314.HT)
space
Õppeaine kood
EKT6314.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Professional Placement
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Andra Kütt-Leedis (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda võimalus rakendada referendi- ja keeletoimetaja tööoskusi reaalses töökeskkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Üliõpilased sooritavad praktika mõnes kirjastuses, ajalehe või ajakirja juures, riigiasutuses või mõnes muus asutuses või ettevõttes, kus töötavad referendid ja/või keeletoimetajad. Tööülesanded sõltuvad praktikabaasist ja need võivad sisaldada refereerimist, protokollimist, memode koostamist, keeletoimetamist, korrektuuri lugemist jne. Praktika on võimalik teha ka kahes osas: referendipraktika ühes, keeletoimetaja praktika teises asutuses.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- rakendab õpitud teadmisi ja oskusi erialases töös;
- oskab suhelda töökollektiivis ning tuleb toime reaalses töökeskkonnas;
- valib ülesannete lahendamiseks sobivad meetodid, hindab kriitiliselt oma tegevust ja analüüsib edasise arengu vajadusi.
Õppejõud
Andra Kütt-Leedis
space