Bakalaureuseseminar (EKT6313.HT)
space
Õppeaine kood
EKT6313.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Bakalaureuseseminar
Õppeaine nimetus inglise k
Bachelor’s Seminar
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Tiina Rüütmaa (õpetamise keel: eesti keel)
Reili Argus (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda üliõpilasele võimalus valmistuda keeletoimetaja bakalaureuseeksamiks (kutseeksamiks), korrates keeletoimetaja tööülesannete kaupa stuudiumi jooksul saavutatud teadmisi ning viimistleda toimetamisoskusi.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Toimetamistöö esmane hindamine, teksti toimetamine, töö küljendatud tekstiga. Õigekirjavigade parandamine, teksti ülesehituse hindamine, funktsiooni ja sihtrühmaga arvestamine, sisukorduste ja sisuliste vastuolude märkamine, stiili järgimine, faktide kontrollimine, teksti autentsuse ja tsitaatide õigsuse kontrollimine, terminoloogia kontrollimine ja ühtlustamine, tõlketeksti originaaliga vastavuse kontrollimine, vormistusnõuete järgimine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on valmistunud bakalaureuseeksamiks (kutseeksamiks);
- valdab keeletoimetaja töövõtteid ja tal on teksti keeleliseks toimetamiseks vajalikud teadmised.
Õppejõud
Reili Argus, Tiina Rüütmaa
space