Erialane toimetamisprojekt (EKT6312.HT)
space
Õppeaine kood
EKT6312.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane toimetamisprojekt
Õppeaine nimetus inglise k
Professional Project
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Annika Hussar (õpetamise keel: eesti keel)
Õppeaine eesmärgid
Kujundada oskus iseseisvalt toimetada pikem terviktekst, kasutada seejuures eri tüüpi keelehooldeallikaid, andmebaase ja muid abimaterjale; oskus analüüsida teksti toimetamisvajadust, tehtud parandusi ja nende põhimõtteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade eri tekstiliikidest ja neile iseloomulikest joontest. Ajakirjandustekstid, selle liigid ja nõuded, faktide kontrollimine. Õigustekstid ja normitehnika. Teadus- ja aimekirjanduse erijooni. Ilukirjandustekstid, kirjaniku stiili järgimine. Tekstide tehniliste üksikasjade ühtlustamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab analüüsida teksti toimetamisvajadust,
- oskab teksti keeleliselt ja sisuliselt (ülesehitus, teksti tihedus jms) toimetada;
- suudab teha koostööd teksti autori või tõlkijaga;
- kasutab toimetamisel andmebaase ja abiallikaid, analüüsida tehtud parandusi.
Õppejõud
Annika Hussar
space