Erialane toimetamisprojekt (EKT6312.HT)
space
Õppeaine kood
EKT6312.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Erialane toimetamisprojekt
Õppeaine nimetus inglise k
Professional Project
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Tiina Rüütmaa (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada oskus iseseisvalt toimetada pikem terviktekst, kasutada seejuures eri tüüpi keelehooldeallikaid, andmebaase ja muid abimaterjale; oskus analüüsida teksti toimetamisvajadust, tehtud parandusi ja nende põhimõtteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Ülevaade eri tekstiliikidest ja neile iseloomulikest joontest. Ajakirjandustekstid, selle liigid ja nõuded, faktide kontrollimine. Õigustekstid ja normitehnika. Teadus- ja aimekirjanduse erijooni. Ilukirjandustekstid, kirjaniku stiili järgimine. Tekstide tehniliste üksikasjade ühtlustamine.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab analüüsida teksti toimetamisvajadust,
- oskab teksti keeleliselt ja sisuliselt (ülesehitus, teksti tihedus jms) toimetada;
- suudab teha koostööd teksti autori või tõlkijaga;
- kasutab toimetamisel andmebaase ja abiallikaid, analüüsida tehtud parandusi.
Õppejõud
Tiina Rüütmaa
space