Kirjandustekstide lähianalüüs (EKE6304.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6304.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kirjandustekstide lähianalüüs
Õppeaine nimetus inglise k
Close Analysis of Literary Texts
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ave Mattheus (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ja võimalused kirjandustekstide teoreetilise analüüsi oskuste kujunemiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õpitakse tundma mitmesuguseid luule, proosa ja draama käsitlemisel kasutatavaid mõisteid ja kategooriaid ning rakendatakse neid tekstide praktilises analüüsis. Harjutustöid tehakse nii auditoorselt kui ka kodutöödena.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb luule-, proosa- ja draamatekstide spetsiifikat ning oskab neid kursusel käsitletud mõistete toel analüüsida.
Õppejõud
Joosep Susi
space