Eesti kirjandus 20. sajandi teisel poolel (EKE6303.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6303.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kirjandus 20. sajandi teisel poolel
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Literature in the Second Half of the 20th Century
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda üliõpilastele süstematiseeritud ja tänapäevaselt mõtestatud teadmisi eesti kirjandusest 20. sajandi teisel poolel ja ka 21. sajandi alguses.
Kujundada üliõpilastel oskust iseseisvalt töötada vastavast ajajärgust pärit ilukirjanduslike ja kirjanduslooliste tekstidega ja kujundada oskust neid tekste analüüsida.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
20. sajandi teise poole eesti kirjanduse ajaloo põhimõttelisemad probleemid:
ühiskondlik kontekst, periodiseerimine, kirjandus ja erinevad ideoloogiad, kirjandus Nõukogude Eestis ja paguluses. Sotsialistlik realism kirjanduses.
1960. aastate eesti kirjandusuuendus, 1970. ja 1980. aastate eesti kirjandus. Taasiseseisvumine ja 1990. aastate kirjandusmurrang. Vaadeldakse ka 21. sajandi alguse olulisemaid suundmusi eesti kirjanduses. Realismi, modernismi ja postmodernismi vahekorrad. Seminarides analüüsitakse perioodi võtmeteoseid, mis on iseseisvalt läbi loetud vastavalt õppejõu esitatud nimekirjale ja seostatakse neid kirjandusloolise kontekstiga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süstematiseeritud teadmisi käsitletud perioodi eesti kirjandusest;
- tunneb tähtsamaid autoreid, suundumusi ja perioodi võtmeteoseid;
- oskab neid kaanonisse ja konteksti paigutada.
Õppejõud
Piret Viires
space