Eesti keele ajalugu ja variatiivsus (EKE6104.HT)
space
Õppeaine kood
EKE6104.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keele ajalugu ja variatiivsus
Õppeaine nimetus inglise k
History and Varieties of the Estonian Language
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Annika Viht (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärgiks on toetada oskust orienteeruda eesti keele variatiivsuses ning anda põhiteadmised eesti keele ajaloost.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaine annab ülevaate eesti keele varieerumisest ajas ja ruumis. Kursusel on kaks poolt, millest esimeses jälgitakse allkeelte süsteemi (sh eriti põhjalikult kohamurdeid) ja teises keeleajalugu.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb keele varieerumise viise ja oskab neid nimetada õigete terminitega;
- tunneb eesti olulisimaid allkeeli (kirjakeel, suuline keel, murded, netikeel jt) ja nende markantsemaid tunnusjooni, oskab neid nimetada ja tekstidest leida;
- teab olulisimaid muutusi eesti keele ja kirjakeele ajaloos ning oskab tekstist leida selle kirjutamisperioodile iseloomulikke jooni;
- on kursis murdekeele eluavaldustega ka tänapäeva tava-, kooli- ja kultuurielus;
- oskab otsida infot keele ajaloo ja varieerumise kohta sõnastikest ja korpustest.
Õppejõud
Annika Viht
space