Lähenemised kultuuriandmete analüüsile (BFM8027.FK)
space
Õppeaine kood
BFM8027.FK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Lähenemised kultuuriandmete analüüsile
Õppeaine nimetus inglise k
Approaches to Cultural Data Analytics
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
arvestus
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda doktorantidele ülevaade kultuuriandmete analüüsi, digihumanitaaria, arvutusliku sotsiaalteaduse, võrguteaduse jt lähedaste distsipliinide uutest suundadest.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aine koosneb külalisettekannetest ja kohtumistest ülikooliväliste uurimisgruppidega. Mõlemal juhul toimub ettekannete järel arutelu. Arvestuse saamiseks tuleb osaleda 80% seminaridest, lisaks tuleb esitada uurimistöö, kus rakendatakse või käsitletakse mõnda nende ürituste käigus esitatud teooriat, meetodit või lähenemist. Ideaalselt võiks see moodustada kas osa doktoritööst või publikatsioonist. Vormilt võib see olla essee, (ala)peatükk doktoritöös, ülevaade kirjandusest, andmeanalüüsi või andmete visualiseerimise projekt. Vorm otsustatakse individuaalselt koostöös aine õppejõuga.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab ülevaadet kultuuriandmete analüüsi ja sellega külgnevate distsipliinide kõige uuematest uurimustest;
- omab kogemust akadeemilises diskussioonis osalemisest;
- on teinud individuaalset uurimistööd, mida võib edaspidi kasutada doktoritöö või teaduspublikatsiooni osana.
Õppejõud
Maximilian Schich
space