Sissejuhatus audiovisuaalkultuuri ja meedia uuringutesse (BFM8001.FK)
space
Õppeaine kood
BFM8001.FK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus audiovisuaalkultuuri ja meedia uuringutesse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Audiovisual Culture and Media Research
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused ülevaate kujunemiseks õppeaine sisu lühikirjelduses esitatud uurimissuundadest ning -meetoditest ning toetada oskuste kujunemist, et kasutada omandatud teadmisi õpiväljundites kirjeldatud viisidel
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab süsteemse ülevaate meedia ja audiovisuaalkultuuri uurimistraditsioonidest, värsketest lähenemistest ning uurimismeetoditest. Kursus paneb eraldi rõhu sotsiaalteaduslikele (sotsiaalne konstruktivism, meedia tootmisuuringud, mediatsioon, auditooriumiuuringud) ja majandusteaduslikele lähenemistele (meediamajandus, meedia poliitökonoomia, innovatsiooniteooriad). Kursus annab tudengitele oskuse teha oma doktoriuurimise kavandamisel ja teostamisel põhjendatud valikuid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab süsteemseid teadmisi meedia ja audiovisuaalkultuuri uuringute peamistest suundadest;
- analüüsib kriitiliselt punktis 1 nimetatud suundi ja oskab asetada neid ajaloolisse konteksti;
- oskab kasutada punktis 1 nimetatud lähenemisi uute uurimisküsimuste esitamiseks ning uuringute kavandamiseks;
- rakendab punktis 1 nimetatud suundadega seonduvaid uuringudisaine ning uurimismeetodeid;
- oskab analüüsida teaduseetilisi küsimusi, sh kuidas teha eetilisi otsuseid ja valikuid teadlase töös;
- omab teadmisi suulisest ja kirjalikust eneseväljendusoskusest, sh teaduskommunikatsiooni põhitõdedest.
Õppejõud
Indrek Ibrus
Aine on eelduseks
space