Inimõiguste kaitse (AKJ7183.YK)
space
Õppeaine kood
AKJ7183.YK
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Inimõiguste kaitse
Õppeaine nimetus inglise k
Human Rights Adjudication
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Õppeaine eesmärk on anda üliõpilastele ülevaade Inimõiguste kaitse põhimõtetest rahvusvahelistes ja siseriiklikes kohtutes ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides. Õppeaine käsitleb detailsemalt inimõiguste kaitse küsimusi Euroopa Inimõiguste Kohtus ja Euroopa Ühenduse kohtus. Samuti käsitletakse kodanikuühiskonna ning inimõiguste kaitseorganisatsioonide mõju inimõiguste katsele kaasaegses ühiskonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Õppeaines käsitletakse järgnevaid küsimusi: inimõiguse kaitse teoreetilised ja praktilised küsimused; menetlus Euroopa Inimõiguste Kohtu ja kohtupraktika; menetlus Euroopa Ühenduse Kohtus ja kohtupraktika; inimõiguste kaitseorganisatsioonide tegevus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb inimõiguste kaitsega seotud teoreetilisi ja praktilisi probleeme;
- tunneb rahvusvaheliste kohtute ja siseriiklike kohtute peamisi kohtulahendeid ja tegevuse põhimõtteid;
- suudab koostada inimõiguste kaitse tegevuskavu üksikjuhtumite lahendamiseks;
- mõistab kodanikühiskonna rolli inimõiguste kaitsel.
Õppejõud
Karolina Aksamitowska
space