Eesti keskaegne visuaalkultuur (AIK7502.HT)
space
Õppeaine kood
AIK7502.HT
vana ainekood
AIK7502
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti keskaegne visuaalkultuur
Õppeaine nimetus inglise k
Visual Culture of Estonian Middle Ages
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua tingimused, mis võimaldaksid üliõpilasel näha Eesti keskaegset kunsti ja arhitektuuri laiemas kontekstis ning erinevaid vaatenurki rakendades.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Otsitakse vastuseid küsimustele, missugune on keskaegse kunsti tähendus varasema ajaloo mõistmisel, poliitiliste ja võimusuhete kajastamisel. Mis rolli mängis kunst tolleaegse inimese elus? Kuidas kunsti vaadati, nähti ja mõisteti? Kuidas paigutus kunstiteos kiriku-ja linnaruumis, elamus, ja mis oli selle otstarve? Põhirõhk on vahetul kokkupuutel originaalobjektidega.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Üliõpilane:
1. Oskab vaadelda Eesti keskaegset kunstipärandit laiemas kultuuriloolises kontekstis.
2. Oskab analüüsida kunstitööd ja arhitektuuriobjekti, tuues välja nende esteetilised väärtused ja religioossed ning sotsiaalsed funktsioonid.
3. On omandanud grupitöö- ja esinemisoskused.
Õppejõud
Kersti Markus PhD; Helen Bome MA
space