Eesti 13.-16. sajandi kunst (AIK6427.HT)
space
Õppeaine kood
AIK6427.HT
vana ainekood
AIK6427
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti 13.-16. sajandi kunst
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Art from the 13-th to16-th Century
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade 13.-16. sajandi kunstist ja arhitektuurist Eestis. Luua eeldused Eesti vanema kunstipärandi mõistmiseks alates keskajast kuni Rootsi aja alguseni. Bakalaureuseõppe kesktaseme kunstiajaloo erialamooduli valikaine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengukursus tutvustab kesk- ja varauusaegset kunsti ning arhitektuuri Eestis. Loengutes analüüsitakse keskaegse sakraal-ja profaanarhitektuuri arenguid ristiusustamisest reformatsioonini; vaatluse all on keskaegne kirikuinventar ja sakraalruum ning käsitletakse ka luterlusele ülemineku peegeldumist kohalikus kirikukunstis 16. sajandil.Vanemat kunstipärandit vaadeldakse ajalises kontekstis Euroopa kunsti stiililiste arengute taustal. Eesti sakraalarhitektuuri ja –kunsti esitamisel võetakse lähema vaatluse alla kunsti funktsioon, tähendus, tellija ja meisterkond. Seminarides keskendutakse kunsti tellimise ja kasutamise küsimustele keskaegse Tallinna näidetel. Seminaride jaoks töötatakse iseseisvalt läbi vastav kirjandus, mille nimekiri esitatakse üliõpilastele loengute toimumise jooksul.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kursuse läbinud üliõpilane:
On omandanud teadmised 13.–16. sajandi Eesti kunstist ja arhitektuurist;
Suudab mõista Eesti kesk- ja varauusaegse kunsti ja arhitektuuri arenguid ajaloolises ja kultuurilises kontekstis ning antud teemadel argumenteerivalt arutleda;
Tunneb erialast terminoloogiat ja oskab seda kasutada;
On omandanud grupitöö oskused.
Õppejõud
Anu Mänd, PhD; KaireTooming, MA
space