Eesti 13.-17. sajandi kunst (AIK6430.HT)
space
Õppeaine kood
AIK6430.HT
vana ainekood
AIK6430
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti 13.-17. sajandi kunst
Õppeaine nimetus inglise k
Estonian Art from the 13-th to17-th Century
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade 13.-17. sajandi kunstist ja arhitektuurist Eestis. Luua eeldused Eesti vanema kunstipärandi mõistmiseks alates keskajast kuni Rootsi aja alguseni. Bakalaureuseõppe kesktaseme kunstiajaloo erialamooduli valikaine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tutvustatakse Eesti kesk- ja varauusaegset kunsti ja arhitektuuri. Analüüsitakse keskaegse sakraal-ja profaanarhitektuuri arenguid ristiusustamisest reformatsioonini: keskaegne kirikuinventar ja sakraalruum, luterlusele ülemineku peegeldumine kirikukunstis; 16.-17. sajandi luterlik kunst. Vanemat kunstipärandit vaadeldakse Euroopa kunsti stiililiste arengute taustal. Vaadeldakse lähemalt kunsti funktsiooni, tähendust, tellijat ja meisterkonda. Seminarides keskendutakse kesk- ja varauusaegse Tallinna kunstiajaloole. Seminaride põhiosa toimub Tallinna Vanalinna kirikutes ja muuseumides. Vaadeldakse keskaegset linnaruumi, selle teket ja arengut, käsitletakse linna kaitserajatisi, esindus- ja sakraalhooneid ning kesk- ja varauusaegset kunsti. Seminaride jaoks töötatakse iseseisvalt läbi vastav kirjandus, mille nimekiri esitatakse üliõpilastele loengute käigus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Teab Eesti kesk- ja varauusaegset kunsti.
Suudab näha Eesti vanema kunsti arengulugu sotsiaalses kontekstis.

Õppejõud
doktorand Merike Koppel, doktorand Kaire Tooming
space