Kunstimuuseumi praktika (AIK6401.HT)
space
Õppeaine kood
AIK6401.HT
vana ainekood
AIK6401
Õppeaine nimetus eesti k
Kunstimuuseumi praktika
Õppeaine nimetus inglise k
Art Museum Practice
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kunstimuuseumi töö erpärade mõistmiseks. Anda võimalus praktiliste kogemuste omandamiseks töökeskkonnas.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eksponaatide ja muude säilikute hoolduse põhimõtted, näituste koostamine, kureerimine ja tutvustamine. Muuseum kui haridus ja uurimisasutus.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kirjeldab eksponaatide ja muude säilikute hoolduse põhimõtteid sõltuvalt nende liigist.
Nimetab näituste koostamise põhiprintsiipe ning näituste kureerimise ja tutvustamise põhimõtteid.
Toob näiteid muuseumist kui haridus- ja uurimisasutusest.
Väärtustab muuseumides tehtavat tööd.
Leiab informatsiooni kaasaegse multimeedia keskkonna võimaluste kasutamise kohta muuseumitöös.
Õppejõud
Kersti Markus ja muuseumi poolne juhendaja
space