Muuseumipedagoogiline praktika Kunstimuuseumis (AIK7553.HT)
space
Õppeaine kood
AIK7553.HT
vana ainekood
AIK7553
Õppeaine nimetus eesti k
Muuseumipedagoogiline praktika Kunstimuuseumis
Õppeaine nimetus inglise k
Art Museum Practice in Museum Pedagogics
Õppeaine maht EAP
3.0
Kontrollivorm
arvestus
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused muuseumi kui hariduskeskkonna mõistmiseks ja selle sihipäraseks kasutamiseks.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Muuseum kui elukestva õppe keskkond. Kunstiajaloo õpetamine muuseumieksponaatide kaudu. Osalemine lastele ja täiskasvanutele mõeldud üritustes, nii vaatlejana kui ka organiseerijana. Assisteerimine töötoas, seminari korraldamine. Näituse tutvustamine giidina.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Väärtustab muuseumi kui elukestva õppe keskkonda.
Demonstreerib meeskonnatööoskust töötoas ja seminari korraldamisel.
Korraldab või aitab korraldada mingit üritust (nt seminar, laste töötuba jne).
Oskab tutvustada näitust, mille ülespanekul oli assistendiks. Toob välja jooned mille poolest antud kunstnik (rühmitus) oli kunstiajaloos oluline ning kuidas tema looming kõnetab tänapäeva inimest.
Õppejõud
Kersti Markus ja muuseumi poolne juhendaja
space