Majandus- ja kommunikatsioonivõrgustikud (AIG6341.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6341.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Majandus- ja kommunikatsioonivõrgustikud
Õppeaine nimetus inglise k
Networks of Trading and Communication
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kujundada teadmised ja luua eeldused mõistmaks Eesti majanduse arengut üldeuroopalikul taustal, aga ka selle mõjudest muudes eluvaldkondades (kultuur, mentaliteet jms.) viikingiajast varauusajani.
Kursus vaatleb kaubandus- ja kommunikatsioonivõrgustike kujunemist ning arenguid, selgitades nende abil kultuurimõjude edasikandumist ajas ja ruumis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Euroopa majanduse arengu põhijooned rõhuga Eesti lähematele naabritele: Saksamaale, Skandinaaviale, Venemaale.
Põllumajandus, tööstus, rahandus, kaubandus.
Kommunikatsioonivõrgustikud viikingiajal, kaubateed ning nende mõju kohalikule kultuurile.
Majandus hansaajal. Kaubandus: Hansa, selle teke, Liivimaa lülitumine sinna, siinsete keskuste roll hansakaubanduses. Linnade teke ja roll Liivimaa majanduselus, tsunftid, gildid, linnamajandus.
Sisekaubandus, maa ja linna suhted.
Rahandus: mündisüsteemid, sise- ja välismaine rahakasutus, ülekanded.
Uusaja majandus ning kaubandus. Uued tootmisharud ja –viisid. Madalmaade ja Inglismaa esiletõus ja Hansa liidu lagunemine. Postiteenistuse ning -teedevõrgustiku kujunemine, trükikunst ning varauusaegne kommunikatsioonirevolutsioon.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- tunneb Eesti majandusajaloo arengulisi põhijooni ja etappe;
- oskab näha Eesti majandust üle-euroopalises kontekstis;
- oskab analüüsida kaubandus- ja kommunikatsioonivõrgustike vahendavaid rolle ajaloolises võtmes.
Õppejõud
Kaarel Vanamölder
space