Saksa ajaloo seminar (AIG6314.HT)
Õppeaine kood
AIG6314.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa ajaloo seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar in German History
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Avastada saksa ja Balti ajaloo omavahelisi põimumisi ning arutada nende erinevate interpretatsioonide üle.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kuigi Eesti ei ole kunagi pikemalt olnud osa saksa riigist, on ta ajalugu erinevatel ajahetkedel ikka ja jälle olnud sügavalt seotud saksa ajalooga. Vaadates saksa ja Balti ajaloo omavahelisi põimumisi püüame aru saada Eesti ajaloo läänepoolsest ning saksa ajaloo Balti dimensioonist. Loengutes näitame, mis olid saksa rahvuse ja impeeriumi omapära, poliitilised visioonid ja probleemid endistel “idaaladel”, saksa usu, hariduse ja teaduse tähendus, Esimese ja Teise maailmasõja ning külma sõja poliitilised ja ühiskondlikud probleemid. Seminarides arutame tekste lugedes sügavuti saksa ajaloo ning Saksa-Balti põimitud ajaloo põhiprobleeme.

Iseseisev töö
Loengupäevik, essee
Õppeaine õpiväljundid
Loenguid läbinud õpilane
a) Saab aru Saksamaa ajaloo iseloomulikest arengutest;
b) orienteerub erinevate ajastute tähtsamates sündmustes ja probleemides, mis seovad Eesti ja saksa ajalugu teineteisega;
c) oskab kriitiliselt reflekteerida saksa rollist Eesti ajaloos ja kultuuris ning Balti dimensiooni tähendusest saksa ajaloos;
d) on võimeline mõtisklema ühise ajaloo erinevate interpretatsioonide üle;
e) tunneb mõnede tähtsamate (balti)saksa ajaloolaste nimesid ning teab nende põhiteese
Hindamismeetodid
Loengupäevikute pidamine (30 %); ettekanne (30%); essee (40%)
Õppejõud
Professor Karsten Brügemann
Asenduskirjandus
Blackbourn, David. 1997. The Long Nineteenth Century: A History of Germany, 1780–1918. New York: Oxford University.
Blackbourn, David, Geoff Eley. 1984. The Peculiarities of German History: Bourgeois Society and Politics in Nineteenth-Century Germany. New York: Oxford University
Kocka, Jürgen. 1988. German History before Hitler: The Debate about the German 'Sonderweg.'" Journal of Contemporary History, Vol. 23/1, 3-16
Liulevicius, Vejas Gabriel. 2009. The German Myth of the East: 1800 to the Present. Oxford: Oxford University Press, 2009.
Liulevicius, Vejas Gabriel. 2000. War Land on the Eastern Front: Culture, National Identity and German Occupation in World War I. Cambridge: Cambridge University Press.
Wehler, Hans-Ulrich. 1985. The German Empire, 1871-1918. Kim Traynor, translator. Leamington Spa: Berg.