Saksa ajaloo seminar (AIG6314.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6314.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Saksa ajaloo seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar in German History
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Avastada mõisaajaloo interdistsiplinaarseid perspektiive ja koos sellega (Balti)saksa kultuuri erinevaid tõlgendusvõimalusi Balti ajaloo raames.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Mõisa võib pidada Eesti kultuuriajaloo üheks tuntumaks ja populaarsemaks nähtuseks – mõisaid uuritakse ja külastatakse, neist kirjutatakse ja räägitakse, neid restaureeritakse, filmitakse ja pildistatakse. Mõisast võib unistada või siis seda hoopis vihata, seda võib isegi osta või müüa. Seejuures on mõis üks väheseid baltisaksa pärandi osiseid, mis on omandanud kindla koha eesti rahvuslikus kultuurimälus ja pärandimaastikus.
Aga siiski – kas ei ole avalik kuvand mõisatest liiga ühekülgne? See kursus on sündinud veendumusest, et mõis on Balti ajaloo ja kultuuri analüüsimiseks võtmelise tähtsusega nähtus – ning et selle paremaks mõistmiseks tuleks pöörata pilk härrastemajast ja mõisahärrast kaugemale. Erineva taustaga õppejõudude loengute ja seminaride raames võetakse uuritakse mõisa kui nähtust, mille ümber koonduvad mitmed siinse mitmerahvuselise ajaloo peateemad – ning mis aitab heita valgust eesti ja baltisaksa kultuuri vastastikuse mõju ja konfliktide ajaloole.
Seega sobib kursus nii neile, kes soovivad saada stereotüüpidest vaba ja põhjalikku ülevaadet mõisatest, aga ka neile, kes tahavad lihtsalt paremini mõista Eesti ja Baltimaade mitmekultuurilist ajalugu. Mh tulevad vaagimisele mõisa toimimine tootmisüksuse ning kultuurilise ja ühiskondliku elu keskusena; uued perspektiivid, mida pakub materiaalse kultuuri ja keskkonnaajaloo uurimine mõisate ning seal aset leidnud kontaktide ja konfliktide käsitlemisele; mitmesugused mõisatega seostuvad diskursused ja representatsioonid – orjuse kriitilisest reisikirjadest ja folkloorist baltisakslaste ja eesti rahvuslaste nägemusteni mõisaelust; ning samuti uurimis- ja restaureerimispraktikate ning kasutusviiside roll mõisa tähenduse looja ja teisendajana.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- saab aru mõisade iseloomulikest arengutest;
- orienteerub erinevate ajastute tähtsamates probleemides;
- oskab kriitiliselt reflekteerida baltisaksa rollist Eesti ajaloos ja kultuuris;
- on võimeline mõtisklema ühise nähtuse erinevate interpretatsioonide üle;
- tunneb mõisatega seotud tänapäevased väljakutsed ja võimalused.
Õppejõud
Ulrike Plath
space