Vene ajaloo seminar (AIG6313.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6313.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Vene ajaloo seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar in Russian History
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Karsten Brüggemann (õpetamise keel: inglise keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua arusaamine Venemaa ajaloo kõige olulisematest allikatest, protsessidest ja inimestest ning arutada selles kontekstis Vene-Balti keerulisi suhteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengutes antakse lai ülevaade Venemaa ajaloo teatud perioodidest, kasutades nii kirjalikke kui audiovisuaalseid materjale. Seminarides keskendutakse tekstide lugemisele, mis käsitlevad olulisi jooni Venemaa arengus ja eriti Vene-Balti suhteid: Kiievi Venemaa, seosed Hansaga, Moskva tõus, Ivan IV aeg ja Liivimaa sõda, “Euroopastumise” protsess Peeter I ajal, Peterburgi impeerium ja Balti provintsid, Vene revolutsioon Eesti ja Läti vaatevinklist, stalinism, “küps sotsialism” Balti riikides, perstroika ja tee sillutamine Putini võimuletulekuks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on võimeline diskuteerima Venemaa ajaloo olulisematest allikatest, protsessessidest ja persooideste;
- oskab eraldada fakte müütidest;
- tunneb Vene riigi ja selle mittevene rahvusest inimeste vahelisi suhteid impeeriumi tingimustes;
- suudab oma teadmisi suuliselt ja kirjalikult väljendada ning on harjunud lugema akadeemilist kirjandust.
Õppejõud
Karsten Brüggemann
space