Vene ajaloo seminar (AIG6313.HT)
Õppeaine kood
AIG6313.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Vene ajaloo seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar in Russian History
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua arusaamine Venemaa ajaloo kõige olulisematest allikatest, protsessidest ja inimestest ning arutada selles kontekstis Vene-Balti keerulisi suhteid.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Loengutes antakse lai ülevaade Venemaa ajaloo teatud perioodidest, kasutades nii kirjalikke kui audiovisuaalseid materjale. Seminarides keskendutakse tekstide lugemisele, mis käsitlevad olulisi jooni Venemaa arengus ja eriti Vene-Balti suhteid: Kiievi Venemaa, seosed Hansaga, Moskva tõus, Ivan IV aeg ja Liivimaa sõda, “Euroopastumise” protsess Peeter I ajal, Peterburgi impeerium ja Balti provintsid, Vene revolutsioon Eesti ja Läti vaatevinklist, stalinism, “küps sotsialism” Balti riikides, perstroika ja tee sillutamine Putini võimuletulekuks.
Iseseisev töö
Iseseisev töö kirjandusega, mis laaditakse Moodlesse. Kirjutatakse lühike essee teemal, mis on õppejõuga kokku lepitud. Lühike ettekanne uurimistulemustest semestri lõpu seminarides. Valmistuvad eksamiks kohustusliku kirjanduse ja nende materjalide põhjal, mis on kursuse vältel jagatud.
Õppeaine õpiväljundid
Tudeng on kursuse lõpus võimeline diskuteerima Venemaa ajaloo olulisemaid allikaid, protsesse ja persoone; oskab eraldada fakte müütidest; tunneb Vene riigi ja selle mittevene rahvusest inimeste vahelisi suhteid impeeriumi tingimustes; suudab oma teadmisi suuliselt ja kirjalikult väljendada ning on harjunud lugema akadeemilist kirjandust.
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam, mis koosneb küsimustest mõnede faktide kohta ja küsimustest, mis nõuavad analüütilist lähenemist (75%). Suulisel ettekandel (10-15 min + diskussioon) tutvustakse essee struktuuri ja peamisi teese. Kirjalik essee (9000-11000 tähemärki ilma tühikuteta) teemal, mis on õppejõuga kokku lepitud, tuleb esitada hiljemalt päev enne eksami. Muidu eksamile ei pääse.
Õppejõud
Professor Karsten Brüggemann
Kohustuslik kirjandus
- The Cambridge History of Russia, vol. 1. From Early Rus’ to 1689, ed. by Maureen Perrie, Cambridge 2006; vol. 2, Imperial Russia. 1689-1917, ed. by Dominic Lieven, Cambridge 2006; vol. 3: The Twentieth Century, ed. by Ronald G. Suny, Cambridge 2006.
- Russia on the Baltic, ed. by Karsten Brüggemann, Bradley D. Woodworth, Cologne 2012.

soovitatud kirjandus (suggested reading, especially for the essay)
- Martin, Janet: Medieval Russia, 980-1584, Cambridge/New York 2007
- Hosking, Geoffrey: Russia. People and Empire, 1552-1917, London 1998
- Hughes, Lindsey: Peter the Great. A Biography, New Haven 2002 (Peeter Suur. Elulugu, Tallinn 2005)
- Figes, Orlando: Natasha’s Dance. A Cultural History of Russia, London 2002.
- Kappeler, Andreas: Russland als Vielvölkerreich. Entstehung. Geschichte. Zerfall, München 1992
- Fitzpatrick, Sheila: Everyday Stalinism. Ordinary Life in Extraordinary Times: Soviet Russia in the 1930s, Oxford 1999
- Lovell, Stephen: Russia and the U