Põhjamaade ajaloo seminar (AIG6312.HT)
Õppeaine kood
AIG6312.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Põhjamaade ajaloo seminar
Õppeaine nimetus inglise k
Seminar in Scandinavian History
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
sügis
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2020/2021 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Näidata Eesti ja Skandinaavia ajaloo omavahelisi põimumisi ning arutleda nende mõjude üle kirjalikest, visuaalsetest ja materiaalsetest allikatest lähtuvalt.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse skandinaavia mõjusid Eesti arheoloogilises materjalis ning süüvitakse põhjalikumalt viikingite ühiskonnakorraldusse ning visuaalkultuuri. Eesti on olnud osa Taani ja Rootsi riigist, jättes nii tuntava jälje mõlema Põhjamaa ajaloomällu. Analüüsime vastastikuseid suhteid ning elu siin- ja sealpool Läänemerd. Vaatluse alla võetakse poliitilised ja ühiskondlikud probleemid, haridus- ja kultuurielu, kunst ja arhitektuur.
Kursust viivad läbi mitmed õppejõud.
Iseseisev töö
Kohustusliku kirjanduse läbitöötamine (laaditakse üles Moodle’isse). Lühiettekande pidamine analüüsimaks mõnda Põhjamaade ajalukku kuuluvat nähtust. Samateemalise lühiessee kirjutamine. Eksam.
Õppeaine õpiväljundid
Omab teadmisi Skandinaaviamaade ajaloost ja Eesti ajaloost Taani ja Rootsi ajal.
Oskab hinnata erinevat liiki allikate kasutamist ajalookirjutuses.
Oskab kriitiliselt reflekteerida Taani ja Rootsi rolli Eesti ajaloos ja kultuuris.
Hindamismeetodid
1. Aktiivne osalemine seminaridel ja seminarideks üles antud kirjanduses orienteerumine (30%) 2. Suuline ettekanne ja selle põhjal valminud essee (u 10 000 tähemärki) (30%) 3. Struktureeritud kirjalik eksam (40%)
Õppejõud
Professor Kersti Markus
Asenduskirjandus
Valdav osa kirjandusest on skandinaavia keeltes:
Jensen, J. 2004. Danmarks Oldtid: Yngre Jernalder og Vikingetid 400–1050 e. Kr. Gyldendal, København.
P. Carelli, L. Hermanson & H. Sanders (eds.), Ett annat 1100-tal: Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark: 100–10. Centrum för Danmarksstudier 3. Makadam, Göteborg.
Gotlands bildstenar. Järnålderns gåtfulla budbärare. Gotländskt arkiv 2012.
Runstenar och kyrkor : en studie med utgångspunkt från runstenar som påträffats i kyrkomiljö i Uppland och Södermanland / Lars Wilson
Uppsala 1994.
David M Wilson. Vikingatidens konst. Signums svenska konsthistoria 2. Lund 1995.
Jets, I. Lahingu maod. Skandinaavia 9.-11. sajandi kunstistiilid Eesti arheoloogilistel leidudel. Doktoritöö. Tallinna ülikool, 2013.
Mägi, M. Rafala. Idateest ja Tallinna algusest. Tallinn: Argo 2015.
Markus, Kersti (2009). Mentaliteedimuutused Saaremaal muinasaja lõpul. Sõnasse püütud minevik in honorem Enn Tarvel (59 - 78). Argo
Meretagune maa. Rootsi aeg Eestis 1561-1710.
Kari Tarkiainen, Ülle Tarkiainen.Varrak, 2014.
Eesti ajalugu. III, Vene-Liivimaa sõjast Põhjasõjani. Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituut, 2013
A. F. Upton. Charles XI and Swedish Absolutism, 1660-1697. Cambridge University Press 1998.
Robert I Forst. Põhjasõjad. Sõda, riik ja ühiskond Kirde-Euroopas 1558-1721. Tallinn 2005.