20. sajandi ajalugu (AIG6304.HT)
Õppeaine kood
AIG6304.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
20. sajandi ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of the 20th century
Õppeaine maht EAP
6.0
Orienteeruv kontakttundide maht
28
Õpetamise semester
kevad
Kontrollivorm
eksam
2019/2020 sügissemestri õppejõud
õppejõud on määramata
2019/2020 kevadsemestri õppejõud
õppejõud on määramata
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused Euroopa 20. sajandi ajaloo põhiprobleemide, ideede ja arengujoonte mõistmiseks. Näidata ajaloo käsitlemise võimalusi rahvusülesest perspektiivist.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursusel käsitletakse ideoloogiaid ja mõisteid nagu natsionalism, sotsialism, fašism ja dekolonisatsioon. Analüüsitakse revolutsioonide ja riikide iseseisvumiste protsesse ning integratsioonide ja (sunnitud) migratsioonide dünaamikat. Kui loengutes antakse laiem ülevaade arengutest, siis seminarides diskuteeritakse teatud teemasid kirjanduse abil. Nt mida tähendas elada totalitaarse režiimi tingimustes või kuidas kujundas Ida ja Lääne vastasseis meie arusaamist Külma sõja perioodist.
Iseseisev töö
Iseseisev töö kirjandusega, mis laaditakse Moodlesse. Kirjutatakse lühike essee teemal, mis on õppejõuga kokku lepitud. Lühike ettekanne uurimistulemustest semestri lõpu seminarides. Valmistuvad eksamiks kohustusliku kirjanduse ja nende materjalide põhjal, mis on kursuse vältel jagatud.
Õppeaine õpiväljundid
Kursuse lõpuks on tudeng võimeline arutlema nende ideoloogiate üle, mis kujundasid 20. sajandi ajaloo; oskab fakte müütidest eraldada, eriti neid mis on seotud totalitaarsete režiimidega; oskab ajaloo arenguid selgitada “suurte ajalooliste isikute” abita; omab arusaamist nn rohujuuretasandi liikumistest; on võimeline formuleerima oma vaateid Euroopa ajaloost suuliselt ja kirjalikult ning harjunud lugema akadeemilist kirjandust.
Hindamismeetodid
Kirjalik eksam, mis koosneb küsimustest mõnede faktide kohta ja küsimustest, mis nõuavad analüütilist lähenemist (75%). Suulisel ettekandel (10-15 min + diskussioon) tutvustakse essee struktuuri ja peamisi teese. Kirjalik essee (9000-11000 tähemärki ilma tühikuteta) teemal, mis on õppejõuga kokku lepitud, tuleb esitada hiljemalt päev enne eksami. Muidu eksamile ei pääse.
Õppejõud
Lektor Uku Lember
Kohustuslik kirjandus
- Jarausch, Konrad: Out of Ashes. A new History of Europe in the Twentieth Century, London 2015
- Hobsbawm, Eric: The Age of Extremes. The Short Twentieth Century 1914-1991, London 1995
- The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought, ed. by Terence Ball, Richard Bellamy, Cambridge 2005
- Judt, Tony: Postwar. A History of Europe Since 1945, New York 2005 (Pärast sõda. Euroopa ajalugu 1945. aastast, Tallinn 2007)
- Snyder, Timothy: Bloodlands. Europe between Hitler and Stalin, New York 2010 (Veremaad. Euroopa Hitleri ja Stalini vahel, Tallinn 2011)