20. sajandi ajalugu (AIG6304.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6304.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
20. sajandi ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of the 20th Century
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Kristo Nurmis (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus annab ülevaate üldistest arengutest 20 sajandi ajaloos. Peamisteks eesmärkideks on süvendada teadmisi möödunud sajandil toimunust; suurendada võimekust seletada lahti selliseid nähtuseid nagu sotsialism ja fašism; süvendada arusaamist protsessidest nagu dekoloniseerimine ja demokratiseerumine; arendada suulist ja kirjalikku eneseväljendusoskust ning võimekust võõrkeeles diskuteerida. Oluline osa on ka möödunut sajandit – mis on paljuski ka filmisajand – iseloomustava visuaalse materjaliga tutvumine.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursuse fookuses on 20. sajandi Euroopat ja kogu maailma mõjutanud ideed (nagu kapitalism, sotsialism, natsionalism, fašism jms) ja protsessid (maailmasõjad, dekoloniseerimine, külm sõda jms). Üldiselt on teemad seotud Euroopaga, aeg-ajalt tehakse aga ka peatusi ka ühelt poolt globaalsetel küsimustel ja, teisalt, Balti riikide ajalugu puudutanud tendentsidel.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- osaleb teemakohastes aruteludes;
- oskab analüüsida teemakohast kirjandust ja filme;
- oskab välja tuua oma valitud teema peamised sõlmpunktid ja neid suuliselt esitleda;
- oskab valitud teemat lühiessee vormis analüüsida, kasutades selleks akadeemilist kirjutamislaadi.
Õppejõud
Kristo Nurmis
space