Uusaegne maailm (AIG6303.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6303.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Uusaegne maailm
Õppeaine nimetus inglise k
Modern History
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 sügissemestri õppejõud
Kaarel Vanamölder (õpetamise keel: eesti keel)
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused kronoloogilise ja kompaktse ülevaate kujunemiseks (Euroopa) uusaja ning uusima aja poliitilise, kultuuri- ja sotsiaalajaloo peajoontest alates 16. sajandi reformatsioonist kuni Viini kongressini.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Uusaja mõiste ning periodiseerimine, olulised arengujooned. Kolmekümneaastane sõda ja Vestfaali rahu. Suur-Rootsi. Kuninga ja parlamendi vaheline võimuvõitlus 17. saj. Inglismaal. Hollandi kuldajastu. Absolutismi areng Prantsusmaal. Hispaania suurriigi langus ja Hispaania pärilussõda. Suur Põhjasõda ja Venemaa tõus. Austria areng suurriigiks ja Austria pärilussõda. Brandenburg-Preisimaa tõus suurriigiks ja seitsmeaastane sõda. 18. saj. valgustatud absolutism. Poola jagamised. Lõuna-Euroopa ja Suurbritannia 18. saj. Põhja-Ameerika kolooniate iseseisvumine. ”Vana korra” Prantsusmaa probleemid ja valgustusfilosoofia riigifilosoofilised lahendused. Uusaegne kunst ning arhitektuur. Suur Prantsuse revolutsioon ja Napoleoni ajastu. Pikk 19. sajand. Muutused 19. sajandi ühiskonnas.
Loenguosa järel toimuvad seminarid. (vt. täpsemat infot iseseisva töö all). Kursust viivad läbi mitmed õppejõud.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- loetleb uusaja põhilisi arengujooni ja probleeme;
- kasutab ajastu baasterminoloogiat;
- võtab kokku perioodi üldised arengujooned;
- leiab seoseid põhjuste ja tagajärgede vahel vaadeldaval perioodil;
- formuleerib vastuse küsimusele, mille poolest erinevad 16.-18. sajand keskajast ja 19.-20. sajandist ja toob esile erinevuste olulisimad põhjused;
- demonstreerib uusaja teoreetiliste teadmiste valdamist suulise ettekande vormis;
- mõistab uusaegset kunsti ja arhitektuuri selle ajaloolises, poliitilises ja kultuurilises kontekstis.
Õppejõud
Kaarel Vanamölder
space