Kesk- ja varauusaegne maailm (AIG6302.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6302.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Kesk- ja varauusaegne maailm
Õppeaine nimetus inglise k
History of Medieval and Early Modern Society
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Priit Raudkivi (õpetamise keel: eesti keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Luua eeldused baasteadmiste kujunemiseks Euroopa kesk- ja varauusaja ajaloost ning võtmeprobleemidest peamiste historiograafiliste suundumuste taustal. Kujundada teadmiste võrgustik orienteerumiseks muutustest materiaalses kultuuris. Arendada oskusi tajumaks ajastukeskse mõttemaailma ja materiaalse kultuuri mõjust visuaalse kultuuri arengule

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Peamised suundumused kesk ja varauusaja ajaloo historiograafias. Kristluse levik ja selle unifiseeriv toime Euroopa kujunemisloos. Feodaalsuhete genees ja areng historiograafilise probleemina. Euroopa ekspansioon: ristisõjad ja suured maadeavastused. Kriisinähud katoliku kirikus. Reformatsioon ja vastureformatsioon. Materiaalse kultuuri ja tehnoloogia areng. Kesk- ja varauusaegne maailmatunnetus ning selle mõju visuaalkultuuri arengule. Loengud, seminarid, praktikumid.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab analüüsida ja hinnata antiigist keskaega ja keskajast vara-uusaega ülemineku erinevaid tõlgendusi;
- tunneb kesk- ja varauusaja ühiskonna regionaalseid ning kultuurilisi erinevusi;
- valdab baaskronoloogiat;
- mõistab materiaalse ja visuaalse kultuuri elementide seotust ajastukeskse maailmatunnetusega.
Õppejõud
Priit Raudkivi
space