Antiikmaailm (AIG6301.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6301.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
Antiikmaailm
Õppeaine nimetus inglise k
Ancient World
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Sissejuhatus antiikmaailma, mis hõlmab selle ühiskondade ja riikluse ajalugu, nagu ka kultuuri ja kunstiajalugu erinevate valdkondade orgaanilises sümbioosis, pühendudes samas ka Muistse Lähis-Ida ja Vahemere kultuuride ajaloo kõige olulisematele uurimisprobleemidele.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus käsitleb Muistse Lähis-Ida (Mesopotaamia, Egiptus, Levant, Anatoolia, Iraan), Kreeka ja Rooma ajalugu Lääne-Rooma impeeriumi languseni, vaadeldes olulisemaid allikaid, poliitilise ajaloo põhipunkte, sotsiaalseid ja riiklikke struktuure, eluolu, religiooni ja kultuuri, samuti kunstiajalugu, fokusseerudes seejuures olulisematele ja aktuaalsematele uurimisküsimustele.
Suurema osa kursusest moodustavad loengud. Lisaks loengutele toimuvad ka seminarid, mille aluseks on õppejõu antud teemad. Seminaris arutatakse ühiselt nende teemadega seotud probleeme.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- omab teadmisi Vanade Idamaade, Kreeka ja Rooma ning kreeka-rooma kultuuriruumiga piirnevate rahvaste (keldid, germaanlased, pärslased) ajaloost ning oskab nende piirkondade ja rahvaste ajalugusid omavahel seostada;
- tunneb tähtsamaid Vanade Idamaade, Kreeka ja Rooma allikaid ja oskab neid kriitiliselt kasutada;
- oskab kriitiliselt reflekteerida vanaaja kui ajalooperioodi üle.
Õppejõud
Vladimir Sazonov
space