Venemaa ajalugu II (AIG6035.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6035.HT
vana ainekood
AIG6035
Õppeaine nimetus eesti k
Venemaa ajalugu II
Õppeaine nimetus inglise k
History of Russia II
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Selgitada põhjuseid miks Vene tsaaririik lagunes ja mis tõid Venemaal võimule vasakäärmuslased ning iseloomustada nende poolt loodud riiki – NSV Liitu.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Aleksander III ja Nikolai II valitsusaeg. Sõda Jaapaniga ja 1905. a revolutsioon. Riigiduuma ja duumamonarhia. Esimene Maailmasõda, 1917. a. sündmused ja enamlaste riigipööre. Kodusõda. NEP’i aastad. Stalini võimuletulek. Elu NSVLis 1930ndatel. II maailmasõda idarindel ja NSVL võidu põhjused. Stalinismi lõpuaastad: Ida-blokki tekkimine ja Külma Sõja algus. Hruštšovi „sula“ ja Brežnevi stagnatsioon. NSVL rahvuspoliitika. NSVL ja Helsinki protsess. Dissidentlus ja vastupanu režiimile. Gorbatšovi „perestroika“ ja „uus mõtlemine“ välispoliitikas. Impeeriumi kokkuvarisemine. Vene Föderatsioon Jeltsini ja Putini ajal.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Selgitab Vene tsaariimpeeriumi olusid ja tema kokkuvarisemise põhjusi. Analüüsib enamlaste võidu tingimusi kodusõja ajal. Kirjeldab Stalini tõusu ja defineerib stalinismi main features. Analüüsib NSVL võidu Teises Maailmasõjas põhjusi ja Külma Sõja ajastu algust. Kirjeldab argipäeva olusid normaalsuse ja dissidentluse vahel. Interpreteerib Nõukogude rahvusepoliitikat. Kirjeldab Gorbatševi policy of change ja analüüsib NSVL kokkuvarisemise põhjusi. Selgitab Vladimir Putini tõusu tingimusi post-sotsialistlikul Venemaal.
Õppejõud
Prof. Karsten Brüggemann
space