Ajaloo põhiperioodid (AIG6026.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6026.HT
vana ainekood
AIG6026
Õppeaine nimetus eesti k
Ajaloo põhiperioodid
Õppeaine nimetus inglise k
Main Periods of Western History
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Omandada süsteemne ülevaade Lääne tsivilisatsiooni peamistest arengujärkudest: riikluse, ühiskonna ja kultuuri seostatud arengujoontest peamiste perioodide lõikes. Tutvuda kõige olulisemate uurimisprobleemidega.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kursus annab ülevaate Euroopa ajaloost selle peamiste järkude kaupa, pöörates põhitähelepanu nende sotsiokultuurilisele üldiseloomule ja ühiskondlik-poliitilisele korraldusele. Sooritatakse loengukursuse või lektüüri põhjal.


Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
1) Üliõpilane tunneb esiajaloo põhiperioode, nende dateeringuid ja iseloomulikke tunnuseid; omab ülevaadet sellest, kuidas tekkis arusaam esiajaloo olemasolust.
2) Üliõpilane orienteerub Lääne tsivilisatsiooni ajaloo olulisimas faktoloogias, oskab lühidalt kirjeldada erinevate ajastute riikluse- ja ühiskonnatüüpi ning nimetada olulisemaid jooni ajastu kultuuris ja tuua esile peamisi arengutendentse.
3) Üliõpilane suudab nimetada ja loetleda kõiki oluliseid ajalooperioode. Ta tunneb iga perioodi iseloomulike arengujooni ja omapära.
Õppejõud
Mait Kõiv, Helena Sepp, Gurly Vedru
space