Vanaaeg (AIG6004.HT)
space
Õppeaine kood
AIG6004.HT
vana ainekood
AIG6004
Õppeaine nimetus eesti k
Vanaaeg
Õppeaine nimetus inglise k
Ancient History
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Anda ülevaade Muistse Lähis-Ida, Vana-Kreeka ja Vana-Rooma tähtsamatest ajalooallikatest, -sündmustest, ühiskonnast, riiklusest ja kultuurist ning ajaloolise ja kultuurilise arengu põhietappidest. Anda ülevaade vanaaja-spetsiifilistest põhimõistetest. Tutvustada tänapäeva ajalooteaduse kõige olulisemaid suundumusi vanaaja ajaloo uurimisel ning tõlgendamisel. Bakalaureuseõppe algtaseme erialamooduli valikaine.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Lühikirjeldus: Vana-Idamaade ajalugu: ülevaade allikatest, Vana-Ida maailmariigid, kõrgkultuur ja selle koht maailma ajaloos. Vana-Kreeka ajaloo allikad ja kultuurimälestised. Hellenismi historiograafia. Kreeta-Mükeene. Ahhaia-Kreeka. Homerose ajajärk. Arhailine Kreeka. Klassikaline Kreeka. Aleksander Suure vallutused. Hellenistlik kultuur. Vana-Rooma ajalugu. Allikad ja historiograafia. Rooma-eelne Varajase vabariigi periood. Kodusõjad. Varajane keisririik. Rooma keisririik. Kristlik kirik. Lääne-Rooma hukkumine. Ida-Rooma riik.

Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- oskab nimetada ja kirjeldada vanaaja peamisi riike ja kultuure ning defineerib nende arengu põhietappe;
- teab tähtsamaid vanaaja ajaloo allikaid perioodide ja kultuuride lõikes ning toob esile nende poolt edastatava informatsiooni eripära ning nende pakutavaid võimalusi mineviku mõistmiseks;
- valdab vanaaja-spetsiifilist baasterminoloogiat ning oskab seda kasutada ajastu ühiskondade ning kultuuride kirjeldamisel ja mõtestamisel;
- oskab võrrelda tänapäeva ajalooteaduse kõige olulisemaid suundumusi vanaaja ajaloo uurimisel ning tõlgendamisel;
- teab vanaaja-spetsiifilisi näiteid informatsiooni erinevate teaduslike tõlgenduste kohta ja selgitab nende erinevusi;
- oskab tuua näiteid perioodispetsiifilise historiograafia ja erinevate sõlmküsimuste uurimise ajaloo kohta;
- oskab iseseisvalt materjali leida ja seda kriitiliselt hinnata.

Õppejõud
Sergei Stadnikov, MA
space