Eesti omariikluse ajalugu (AIE6046.HT)
space
Õppeaine kood
AIE6046.HT
vana ainekood
AIE6046
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti omariikluse ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Estonian Statehood
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kohustuslik lähiajaloo kesktaseme mooduli valijatele. Eesmärk: anda mitmekülgne ülevaade eestlaste omariikluse probleemi ajaloost, Eesti Vabariigi tekkest ja eksistentsist 1918 – 1940 ning 1988 – kuni tänapäevani välja.

Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eestlaste omariiklustaotlused tsaari-Venemaal 19. - 20. sajanditel. Eesti Vabariigi sünd, tema tunnustamine de facto ja de jure. 1920. ja 1937. a. põhiseadused. Parteid ja parlamentarismiperiood 1920 – 1934. Autoritaatne Eesti (1934 – 1940). Eesti taasühendamine Venemaaga (NSVL) ja ENSV ajajärk (1940 – 1990). Eesti taasiseseisvumisprotsess 1988 – 1991. Eesti Vabariigi 1992.a põhiseadus. Parteid ja parlamentaarne riigikord. Eesti kui Euroopa Liidu ja NATO liige.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Kirjeldab Eesti riikluse arengu põhijooni 19.sajandi teisest poolest tänapäevani. Defineerib Eesti omariikluse probleeme geopoliitilise asendi taustal ja hindab riikliku arengu stsenaariume sõltuvalt suurriiklikust maailmapoliitikast. Tunneb baasfaktoloogiat ning oskab seda rakendada riiklik-poliitiliste otsuste hindamisel. Võrdleb Eesti arenguteed teiste Ida-Euroopa väikeriikide arengutega. Formuleerib Esti riikliku kestmise võimalikke strateegiaid toetudes ajaloolisele kogemusele.

Õppejõud
Ahto Mülla, MA
space