Eestluse aatelugu (AIE6013.HT)
space
Õppeaine kood
AIE6013.HT
vana ainekood
AIE6013
Õppeaine nimetus eesti k
Eestluse aatelugu
Õppeaine nimetus inglise k
World of Ideas of Estonians
Õppeaine maht EAP
4.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursus käsitleb võrdlevas perspektiivis eesti rahvusluse ideede arengut alates 19. sajandi teisest poolest. Tegemist on lektüürkursusega, mis kombineerib eesti rahvusluse alast kirjandust ja rahvusluse-uuringute lektüüri klassikat. Tudengid kirjutavad aines analüütilise essee ja vastavad lektüüri- ja esseepõhisele suulisele eksamile.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Tegemist on lektüürikursusega, milles on põhirõhk iseseisval kirjanduse läbitöötamisel. Kursuse raames tuleb iseseisvalt lugeda läbi allpool loetletud kirjandus ja on vaja kirjutada 20‐25 lehekülje pikkune essee (reavahe 1,5), milles oleks kasutatud ja viidatud võimalikult laialdaselt kirjandusnimestikus viidatud lektüürile. Esitatud kirjalike esseede ja kohustusliku kirjanduse põhjal toimub suuline seminar-eksam, milles tudengid kommenteerivad üksteise eelnevalt loetud kirjalikke töid ja vastavad õppejõudude küsimustele nii esseede kui laiemalt kirjanduse põhjal.

Essee teema peaks käsitlema võrdlevas perspektiivis eesti rahvusluse arengut 19. sajandi teisest poolest alates – st võrdlema seda rahvusluse arenguga üleeuroopalises ja/või rahvusvahelises plaanis või ka kõrvutama lisaks mõne konkreetse teise rahvuse arenguga. Arutluskäigu konkretiseerimiseks peaks tudeng valima välja mõne konkreetse aspekti, mille arengut ta analüüsib (ja võrdleb): nt. rahvusluse ideed, inimeste mobiliseerimine rahvuslikku liikumisse, rahvuslaste sotsiaalne ja kultuuriline kuuluvus, kultuuri eri vormid ja nende roll rahvusluse levikus, etniliste gruppide suhted, liikumise areng, kiirus, etapid jne.

See loetelu ei ole ammendav, on hea, kui tudengid pakuvad ise midagi omalt poolt välja. Teema tuleks kooskõlastada õppejõududega 1. novembriks.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Tudeng:
- Orienteerub peamistes eesti rahvusliku mõtteloo etappides ja vooludes, oskab eristada olulisemaid suundumusi ja probleeme.
- Teab mõningaid rahvusvaheliselt olulisi ja klassikalisi teoseid ja lähenemisi rahvuslusele; oskab eesti arenguid nende lähenemistega võrrelda.
- Oskab välja tuua oma valitud teema peamised suunad ja neid essee vormis arutleda ja analüüsida. Oskab pakkuda kaastudengite esseedele sisulisi ja põhjendatud kommentaare.
Õppejõud
lektor Uku Lember, dotsent Linda Klajundi
space