Eesti kultuuri ajalugu (AIE6012.HT)
space
Õppeaine kood
AIE6012.HT
vana ainekood
AIE6012
Õppeaine nimetus eesti k
Eesti kultuuri ajalugu
Õppeaine nimetus inglise k
History of Estonian Culture
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Kursuse eesmärgiks on anda ülevaade Eesti kultuuriajaloo arenguprotsessi põhietappidest ja kultuuri kujunemist mõjutanud välis- ja siseteguritest.
Bakalaureuseõppe kesktaseme lähema ajaloo erialamooduli valikaine
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Eesti kultuuri areng läbi erinevate ajalooperioodide. Asustuse, elukeskkonna ja elulaadi areng ja muutused. Talurahva argielu mõisa, kiriku ja linna mõjusfääris. Kutselise eesti kultuuri kujunemine rahvuslike ja rahvusvaheliste tegurite koosmõjus. Eesti rahvusliku identiteedi kujunemine ja kujundamine. Moderniseerumine ja tsiviliseerumine Eesti ühiskonnas, sellest tulenenud muutused ja mõjud. Kommunikatsioon ja moodne argielu. Tarbimisühiskonna kujunemine ja areng. Nõukogude aja mõju eesti kultuuri arengule, selle ajastu iseärasused.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
Defineerib Eesti kultuuriloo põhiprobleeme ühiskondlik-poliitilise arengu tausta. Kirjeldab erinevaid kohalikke kultuurikontekste alates 13.sajandist kuni professionaalsete kultuurielementide ilmumiseni. Hindab oma ja omandatud kultuuriilmingute vahekorda eesti kultuuris. Kasutab adekvaatselt kultuuriajaloo baashistoriograafiat ning faktoloogiat. Oskab võrrelda eesti kultuuriloolist arengut eurooplaliku kultuuriloo taussüsteemis.Õppejõud
Kristiina Kivilaan, MA
space