Child with Special Need and Disturbed Behaviour
space
Course code
STL6007.YK
old course code
STL6007
Course title in Estonian
Erivajadusega laps ja hälbiv käitumine
Course title in English
Child with Special Need and Disturbed Behaviour
ECTS credits
3.0
Assessment form
Examination
lecturer of 2022/2023 Spring semester
Not opened for teaching. Click the study programme link below to see the nominal division schedule.
lecturer of 2023/2024 Autumn semester
Not opened for teaching. Click the study programme link below to see the nominal division schedule.
Learning outcomes in the course
Upon completing the course the student:
-
Teacher
Dotsent Mare Leino (PhD)
Additional information
PÄEVAÕPE:
Kokku on vaja esitada 4 kirjalikku seminariteksti ja 2 kontrolltööd.
Seminare on kokku 4, kohustuslik on osaleda vähemalt kolmes.

KAUGÕPE:
Eksam on sooritatud kui uurimus on nõuetekohaselt koostatud.
Maht: puhast teksti 7 lk, (Times New Roman 12, reavahe 1,5); st mitte tiitelleht, sisukord, kasutatud kirjanduse loetelu). NB korralik viitamine: näiteks (Kask 2002, 15).
Uurimuse võtate kaasa viimastesse selle aine loengutesse, varem neid elektrooniliselt edastama ei pea. (Kohustusliku kirjanduse loend on instituudi kodulehel vastava ainekava all.)
space