Practicum in Subject Didactics II
space
Course code
MLM7112.DT
old course code
MLM7112
Course title in Estonian
Matemaatika metoodika praktikum II
Course title in English
Practicum in Subject Didactics II
ECTS credits
3.0
approximate amount of contact lessons
28
Teaching semester
spring
Assessment form
assessment
lecturer of 2020/2021  Autumn semester
õppejõud on määramata
lecturer of 2020/2021  Spring semester
Madis Lepik (Estonian) ordinary course
Course aims
To connect theory about teaching mathematics with teaching practice in school
Brief description of the course
Based on the Mathematics Methods course student realises individual tasks in the school. The feedback from students and mentoring teacher will be analysed.
Independent work
Realisation of individual tasks in school
Learning outcomes in the course
Students acquire knowledge and experience about planning, implementing and reflecting upon the lesson.
Assessment methods
Based on individual tasks.
Teacher
dotsent Madis Lepik
Additional information
Ülesandeid täidetakse koolikeskkonnas vastavalt individuaalsele tegevuskavale (kokkuleppel koolipoolse juhendajaga).
Aine lõpeb arvestusega, mille eelduseks on tähtaegselt täidetud praktikumiülesanded ja positiivne hinnang juhendavalt õpetajalt.
space