Practicum in Subject Didactics II
space
Course code
MLM7112.DT
old course code
MLM7112
Course title in Estonian
Matemaatika metoodika praktikum II
Course title in English
Practicum in Subject Didactics II
ECTS credits
3.0
Assessment form
assessment
lecturer of 2023/2024 Spring semester
Madis Lepik (language of instruction:Estonian)
lecturer of 2024/2025 Autumn semester
Not opened for teaching. Click the study programme link below to see the nominal division schedule.
Course aims
To connect theory about teaching mathematics with teaching practice in school
Brief description of the course
Based on the Mathematics Methods course student realises individual tasks in the school. The feedback from students and mentoring teacher will be analysed.
Learning outcomes in the course
Upon completing the course the student:
- has knowledge and experience about planning, implementing and reflecting upon the lesson
Teacher
Madis Lepik
Additional information
Ülesandeid täidetakse koolikeskkonnas vastavalt individuaalsele tegevuskavale (kokkuleppel koolipoolse juhendajaga).
Aine lõpeb arvestusega, mille eelduseks on tähtaegselt täidetud praktikumiülesanded ja positiivne hinnang juhendavalt õpetajalt.
space