Sissejuhatus sotsiaalpoliitikasse (STP6001.YK)
space
Õppeaine kood
STP6001.YK
vana ainekood
STP6001
Õppeaine nimetus eesti k
Sissejuhatus sotsiaalpoliitikasse
Õppeaine nimetus inglise k
Introduction to Social Policy
Õppeaine maht EAP
5.0
Kontrollivorm
eksam
2022/2023 kevadsemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
2023/2024 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada üliõpilast sotsiaalpoliitika põhikontseptsioonide ja –seaduspärasuste omandamisel, aidata mõista sotsiaalpoliitika kohta ja rolli ühiskonnas, aidata kaasa eelduste kujundamisele oma igapäevatöö analüüsimiseks nii Eesti kui rahvusvahelise sotsiaalpoliitika kontekstis.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Sotsiaalpoliitika - erinevad käsitlused ja määratlused. Sotsiaalpoliitika taotlused ja sihid. Sotsiaalkindlustus, -toetused ja -teenused, heategevus ning filantroopia, sotsiaalpropaganda ja –reklaam. Sotsiaalpoliitika programmid ja reformid (vaeste seadused Inglismaal; O. von Bismarcki sotsiaalkindlustusreform Saksamaal; W. Beveridge’i Plaan). Heaoluriigi areng Põhjamaades. Heaoluriigi kriis ja kriisijärgne sotsiaalpoliitika. Võrdleva sotsiaalpoliitika tähtsus. Globaliseerumine, rahvusülesus ja sotsiaalpoliitika. Heaoluriigi mudelid. Sotsiaalne ja inimkapital, säästlik areng, “roheline heaolu”, „kolmas tee”.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- orienteerub sotsiaalpoliitika põhilistes käsitlustes, tunneb sotsiaalpoliitika eesmärke ja vahendeid, mõistab hinnata heaoluühiskonna ja -riigi võimalusi oma elanike toimetuleku ja heaolu toetamisel;
- oskab kriitiliselt analüüsida Eesti ühiskonna aktuaalseid sotsiaalseid riske ja probleeme ning hinnata sotsiaalpoliitika võimalusi nende maandamisel;
- on kursis Eesti sotsiaalpoliitika kujunemist mõjutanud faktorite ja hetkeolukorraga, oskab vastavate kogemuste üldistamisel hinnata Eesti sotsiaalpoliitika ning üksikute sotsiaalsete poliitikate tulevikuperspektiive;
- saab aru sotsiaalpoliitika rollist sotsiaaltöös.
Õppejõud
Lektor Zsolt Bugarszki
space