20. sajandi vene kirjandus (SKS6213.HT)
space
Õppeaine kood
SKS6213.HT
vana ainekood
Õppeaine nimetus eesti k
20. sajandi vene kirjandus
Õppeaine nimetus inglise k
20th Century Russian Literature
Õppeaine maht EAP
6.0
Kontrollivorm
eksam
2023/2024 kevadsemestri õppejõud
Grigori Utgof (õpetamise keel: vene keel)
2024/2025 sügissemestri õppejõud
Ei ole õpetamiseks avatud. Vt all õppekava lingi kaudu peaeriala all nominaaljaotuse ajakava.
Õppeaine eesmärgid
Toetada XX saj vene kirjandusalaste teadmiste ja oskuste arengut. Soodustada kirjanduse traditsioonilistest ja uuenduslikest liikidest ja vormidest arusaamist. Soodustada arusaamist tänapäeva kirjandusest ja XX saj vene kirjanduse panoraampildist. Toetada XX saj vene kirjanduse omandamist kaasaegsete õppemeetodite abil.
Õppeaine sisu lühikirjeldus
Kirjandus-ajalooline ainekursus XX saj vene kirjanduse nähtustest ja tendentsidest, mis määrab ka selle kirjanduse koha XX maailmakirjanduse pildis.
Õppeaine õpiväljundid
Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane:
- on omandanud ettekujutuse XX saj vene kirjanduse arengust;
- suudab kaitsta oma seisukohti kirjanduse ja sellega seotud ühiskonnaprobleemide analüüsimisel;
- orienteerub XX saj vene kirjanduse sotsiaalsete ja ajalooliste diskursuste iseärasustes.
Õppejõud
Grigori Utgof
space